Skuteczność pozyskiwania środków na realizację projektów unijnych w miastach wojewódzkich w perspektywie 2007-2013

Agnieszka Mrozińska

Abstract

Polish accession to the European Union resulted in the extending of possibilities of financing development policy, and in the question of redistribution of financial resources. This resulted in the need for developing a mechanism for the management of funds, taking into account the characteristics of the areas requiring support. The aim of this article is to verify the effectiveness of acquiring EU projects by entities of the provincial cities in terms of factors related to the competition for financial resources, the level of entrepreneurship and wealth in cities. The study includes the number and value of applications submitted as funding requests and final reports on projects realised with funds from the European Union in the period 2007-2013.
Autor Agnieszka Mrozińska (WZ / KIiN)
Agnieszka Mrozińska
- Katedra Inwestycji i Nieruchomości
Inne wersje tytułuEffectiveness of Acquiring Structural Funds in Polish Big Cities in the Period 2007–2013
Tytuł czasopisma/seriiPrace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, ISSN 2080-1653, e-ISSN 2449-903X, (B 12 pkt)
Rok wydania2017
Tom31
Nr2
Paginacja26-38
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.6
Słowa kluczowe w języku polskim efektywność, fundusze unijne, miasta, perspektywa finansowa 2007–2013, wnioski unijne
Słowa kluczowe w języku angielskimcities, effectiveness, EU application fors, EU programs; financial perspective 2007–2013
Streszczenie w języku polskimWejście Polski do Unii Europejskiej rozszerzyło możliwości finansowania polityki rozwojowej, stawiając pytanie o sposób redystrybucji środków finansowych. Spowodowało ono konieczność wypracowania mechanizmu zarządzania środkami finansowymi z uwzględnieniem charakterystyki obszarów, do których kierowano wsparcie. Celem artykułu jest zweryfikowanie skuteczności pozyskiwania projektów unijnych przez podmioty z miast wojewódzkich, połączonej z czynnikami związanymi z konkurowaniem o środki finansowe, poziomem przedsiębiorczości i zamożnością mieszkańców miast. W badaniu uwzględniono liczbę i wartość wniosków składanych o dofinansowanie oraz wniosków rozliczających projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej w perspektywie 2007-2013.
DOIDOI:10.24917/20801653.312.2
URL prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/20801653.312.2/pdf
Językpl polski
Punktacja (całkowita)12
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 12.0, 25-03-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*1 (2021-01-08)
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?