The Evolution of Agriculture Policy in the United States, the European Union and China - Experiences and Prospects after 2013

Krzysztof Mucha , Jakub Staniszewski , Marta Śmigla

Abstract

This paper was devoted to the evolution of agricultural policies conducted by three powers of great importance in agricultural production - the United States, the European Union and the People's Democratic Republic of China. The article presents the history of the origin and evolution of agricultural support instruments of all three entities. The current instruments of the agricultural sector support were compared within these economies. There were relationships and dependencies between various agricultural policies described. On the basis of the experience gained by countries in the previous years, the authors try forecast future paths of development of agriculture policies in these entities after 2013.
Author Krzysztof Mucha
Krzysztof Mucha,,
-
, Jakub Staniszewski (WE / KMiGŻ)
Jakub Staniszewski,,
- Department of Macroeconomics and Agricultural Economics
, Marta Śmigla (WE / KMiGŻ)
Marta Śmigla,,
- Department of Macroeconomics and Agricultural Economics
Other language title versionsEwolucja polityki rolnej w Stanach Zjednoczonych, Unii Europejskiej i Chinach - doświadczenia i perspektywy po 2013
Journal seriesRoczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, ISSN 1899-9573, (B 7 pkt)
Issue year2014
No7
Pages63-75
Publication size in sheets0.6
Keywords in PolishChiny, USA, Unia Europejska, Polityka Rolna, Handel Międzynarodowy
Keywords in EnglishChina, USA, European Union, Agriculture Policy, International Trade
Abstract in PolishNiniejszy artykuł poświęcony jest ewolucji polityki rolnej prowadzonej przez trzy mocarstwa Stany Zjednoczone, Unię Europejską i Chiny, które odgrywają dużą rolę w produkcji rolnej. W artykule przedstawiono historię powstania i ewolucji instrumentów wsparcia rolnictwa wszystkich trzech podmiotów. Porównano instrumenty wsparcia sektora rolnego w tych gospodarkach. Wskazano relacje i zależności między polityką rolną wskazanych mocarstw. Na podstawie doświadczeń zdobytych przez kraje w latach poprzednich, autorzy starają się podać prognozy przyszłego rozwoju polityki rolnej w tych jednostek po 2013 roku.
URL http://kpsw.edu.pl/pobierz/wydawnictwo/re7/k_mucha_j_staniszewski_m_smigla.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)7
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 7.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2020-09-26)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?