Emerging market regularities - the case of monthly effects on the Warsaw Stock Exchange

Joanna Lizińska

Abstract

Purpose – Seasonality of equity returns has been widely discussed, mainly in relation to the efficient market theory. The study focuses on the re-examination of monthly anomalies for the Polish emerging market, incorporating the fact that the market has grown and developed in recent last years. Design/Methodology/approach – The empirical study is focused on equity market returns, considering the regularity of various seasonal anomalies on the Warsaw Stock Exchange during 1995–2015. Monthly equity returns, half-of-the-month effect, January barometer and turn-of-the-month effect are analysed with a buy-and-hold and cumulative approach. Findings – Differences in average monthly returns seem to be pronounced. The differences between the first and the second half of the month become considerable for small companies where averagely higher returns were reported for the second half of the month. The average returns for the turn-of-the-month periods were reported in comparison to the rest of the month. The January barometer anomaly was observed most often for small companies. Originality/Value – The paper discusses monthly Polish security market regularities for all companies during 1995–2015. Moreover, the size effects for companies are checked for monthly anomalies
Author Joanna Lizińska (WZ / KFP)
Joanna Lizińska,,
- Department of Corporate Finance
Other language title versionsAnomalie na rynku wschodzącym - efekty miesięczne dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
Journal seriesFinanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 2450-7741, e-ISSN 2300-4460, [1733-2842], (B 9 pkt)
Issue year2017
No2 (86)
Pages353-362
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishrynek wschodzący, anomalie rynkowe, efekty kalendarzowe, anomalie sezonowe, anomalie miesięczne
Keywords in Englishemerging market market anomalies, calendar effects, seasonal anomalies, monthly anomalies
Abstract in Polish Cel – Sezonowość stóp zwrotu na rynku akcji nie po raz pierwszy jest przedmiotem badań empirycznych, zazwyczaj podejmowanych w kontekście efektywności rynku. Dotychczasowe badania dla rynku polskiego prowadzone były w dużej mierze dla wcześniejszych etapów rozwoju rynku kapitałowego. Metodologia badania – Badania empiryczne koncentrują się na stopach zwrotu z akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, uwzględniając anomalie sezonowe w okresie 1995–2015. Na podstawie skumulowanych stóp zwrotu i stóp zwrotu typu „kup i trzymaj” obserwowano zróżnicowanie miesięcznych stóp zwrotu, efekt połowy miesiąca, efekt stycznia jako barometru oraz efekt przełomu miesiąca. Wynik – Zaobserwowano znaczące równice w poziomie przeciętnych stóp zwrotu dla poszczególnych miesięcy. Efekt połowy miesiąca był szczególnie silny dla spółek mniejszych, dla których w drugiej połowie miesiąca stopy zwrotu były relatywnie wysokie. Dla całego rynku w okresie przełomu miesiąca zaobserwowano relatywnie wysokie stopy zwrotu. Efekt stycznia jako barometru był charakterystyczny tylko dla mniejszych spółek. Oryginalność/Wartość – Badania koncentrowały się na anomaliach miesięcznych dla polskiego rynku akcji w okresie ostatnich dwudziestu jeden lat, a analizę poszerzono o efekt wielkości spółek
DOIDOI:10.18276/frfu.2017.86-29
URL https://wnus.edu.pl/frfu/ab/issue/346/article/1609/
Languageen angielski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 25-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruRynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?