Procesy kontroli kierowniczej w polskich przedsiębiorstwach

Szymon Cyfert , Alina Skorb-Gała

Abstract

The aim of this paper is to contribute to the debate on the organizational control systems. The paper starts with presenting the concept and nature of the managerial control and defining of logic of management control process, that allow to present and discuss results of research on management control processes in Polish enterprises.
Autor Szymon Cyfert (WZ / KTOiZ)
Szymon Cyfert
- Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania
, Alina Skorb-Gała
Alina Skorb-Gała
-
Inne wersje tytułuManagement Control Processes in Polish Companies
Tytuł czasopisma/seriiActa Universitatis Nicolai Copernici ZARZĄDZANIE, ISSN 1689-8966, e-ISSN 2450-7040, (B 5 pkt)
Rok wydania2015
Tom42
Nr2
Paginacja177-188
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.75
Słowa kluczowe w języku polskimPrzedsiębiorstwo, Kontrola pracowników, Badanie efektywności, Wyniki badań
Słowa kluczowe w języku angielskimEnterprises, Employee control, Research efficiency, Research results
Streszczenie w języku polskimPoszukując sposobów zapewnienia wzrostu efektywności organizacje zmuszone są do podejmowania działań nakierowanych na ciągłe doskonalenie, których skuteczność uzależniona jest w dużej mierze od procesów kontroli działań, w tym przede wszystkim od kontroli kierowniczej. W opracowaniu, włączając się w dyskusję nad systemami kontroli, przedstawiono wyniki postępowania badawczego dotyczącego kształtu i efektywności procesów kontroli kierowniczej w polskich przedsiębiorstwach. Punktem wyjścia uczyniono zarysowanie istoty i natury kontroli kierowniczej oraz zdefiniowanie układu procesu kontroli kierowniczej, co w dalszej części stało się podstawą do przedstawienia wyników badań nad procesami kontroli kierowniczej w polskich przedsiębiorstwach.
URL http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/AUNC_ZARZ/article/view/AUNC_ZARZ.2015.027/7325
Językpl polski
Punktacja (całkowita)5
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 5.0, 19-12-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 5.0, 19-12-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?