Potencjalny wpływ Brexitu na zmianę wydajności logistycznej Zjednoczonego Królestwa

Zbigniew Bentyn

Abstract

The EU's economy influences the configuration of the supply chains in its area. Changes that affect access to the area affect the logistics performance of enterprises in the supply chains as a consequence. The aim of the study is to identify potential directions for changes in the functioning of the European supply chains in the context of the implementation of Brexit. Using the Logistic Performance Index data analysis it is explained that UK's logistical performance corelates with performance changes in Europe and the Central Asian region. The comparison of changes in this indicator makes it possible to deduce the positive impact of the implementation of the current integration policy on logistic performance. The start of the Brexit process may, however, disrupt the current upward trend due to barriers to access to the single European market.
Author Zbigniew Bentyn (WGM / KLM)
Zbigniew Bentyn,,
- Department of International Logistics
Other language title versionsPotential Impact of Brexit on Change of Logistic Performance of the United Kingdom
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2017
No499
Pages21-30
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishLogistyka, Łańcuch dostaw, Logistyka w łańcuchu dostaw, Logistyka międzynarodowa, Brexit
Keywords in EnglishLogistics, Supply chain, Logistics in supply chain, International logistics, Brexit
Abstract in PolishGospodarka Unii Europejskiej wpływa na konfigurację łańcuchów dostaw powstających na jej obszarze. Zmiany, które dotyczą dostępu do jej obszaru, w konsekwencji wpływają na wydajność logistyczną przedsiębiorstw w łańcuchach dostaw. Celem opracowania jest wskazanie kierunków potencjalnych zmian w obszarze funkcjonowania europejskich łańcuchów dostaw następujących w kontekście realizacji Brexitu. Wykorzystując analizę danych dotyczących indeksu Logistics Performance Index, przedstawiono dotychczasowy rozwój wydajności logistycznej Zjednoczonego Królestwa w czasie i porównano go do zmian wydajności w regionie Europa-Centralna Azja. Porównanie zmian tego wskaźnika umożliwia wnioskowanie o korzystnym wpływie realizacji dotychczasowej polityki integracji na wydajność logistyczną. Rozpoczęcie procesu Brexitu może jednak zakłócić dotychczasową tendencję wzrostową ze względu na powstanie barier w dostępie do wspólnego europejskiego rynku.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.499.02
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/92145
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 20-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2020-09-23)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?