Environmental Responsibility of Small and Medium-Sized Enterprises and its Significance for the Implementation of the CSR Concept

Magdalena Kaźmierczak

Abstract

This article attempts to assess the importance of the environmental dimension of the concept of corporate social responsibility (Social Corporate Responsibility - CSR) in small and medium-sized enterprises. The first part describes the essence of corporate social responsibility. The second part is the basic pillar of CSR, which is an ecological area. The third part presents the environmental efforts undertaken by small and medium-sized enterprises in the field of CSR. The analysis was based on the literature available and data obtained from empirical research conducted by the writer. The results show that companies, however in different extent undertake ecological activities willingly. Furthermore, those activities benefit not only in terms of the environmental dimension of CSR, but also in other areas of the organization.
Author Magdalena Kaźmierczak (WT / KEJ)
Magdalena Kaźmierczak,,
- Department of Standardized Management Systems
Other language title versionsŚrodowiskowa odpowiedzialność małych i średnich przedsiębiorstw i jej znaczenie dla realizacji koncepcji CSR
Journal seriesJournal of Agribusiness and Rural Development, ISSN 1899-5241, e-ISSN 1899-5772, (B 13 pkt)
Issue year2016
No2 (40)
Pages305-313
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishSpołeczna odpowiedzialność biznesu (CSR), małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP), odpowiedzialność środowiskowa, interesariusze
Keywords in Englishcorporate social responsibility (CSR), small and medium-sized enterprises, environmental responsibility, stakeholders
Abstract in PolishCelem artykułu jest ukazanie znaczenia wymiaru ekologicznego koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility - CSR) w małych i średnich przedsiębiorstwach. W części pierwszej opisano istotę społecznej odpowiedzialności biznesu. W części drugiej przedstawiono obszar ekologiczny jako podstawowy filar CSR. Natomiast w części trzeciej opisano proekologiczne działania podejmowane przez małe i średnie przedsiębiorstwa w zakresie CSR. Analizę przeprowadzono w oparciu o dostępną literaturę przedmiotu oraz dane uzyskane z przeprowadzonych własnych badań empirycznych. Wyniki badań wskazują, że przedsiębiorstwa chętnie, choć w różnym zakresie, podejmują działania proekologiczne. Ponadto działania te przynoszą korzyści nie tylko w kontekście wymiaru ekologicznego CSR, ale również w pozostałych obszarach funkcjonowania organizacji.
DOIDOI:10.17306/JARD.2016.34
URL http://www.jard.edu.pl/pub/34_2_2016.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)13
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 13.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 13.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2021-06-18)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?