Doświadczenia polskich grup kapitałowych w zakresie zintegrowanej sprawozdawczości

Marzena Remlein

Abstract

The subject of this paper is the integrated report, which in a holistic way presents the results of a company's activity in the economic, environmental and social aspects. The study attempts to answer the following questions: 1. What and how should an integrated report be presented? 2. What are the benefits and costs of preparing an integrated report? 3. What is the experience of Polish corporate groups in the preparation of integrated reports? The purpose of this article is to present solutions for the preparation of integrated reports in Polish corporate groups. An attempt was also made to determine the benefits and the costs of preparing an integrated report containing both financial and non-financial information
Author Marzena Remlein (WZ / KR)
Marzena Remlein,,
- Department of Accounting
Other language title versionsThe Experience of Polish Corporate Groups in Integrated Reporting
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2015
Vol3
No1
Pages149-166
Publication size in sheets0.65
Keywords in PolishSprawozdawczość, Raportowanie, Społeczna odpowiedzialność biznesu
Keywords in EnglishReporting, Reporting, Corporate Social Responsibility (CSR)
Abstract in PolishPrzedmiotem rozważań niniejszego artykułu jest zintegrowane sprawozdanie, który w sposób holistyczny prezentuje efekty prowadzonej działalności zarówno w obszarze ekonomicznym, środowiskowym, jak i społecznym. Celem artykułu jest zaprezentowanie rozwiązań w zakresie sporządzania zintegrowanego sprawozdania w polskich grupach kapitałowych. Podjęto również próbę określenia korzyści oraz kosztów, jakie ponoszą jednostki, przygotowując sprawozdanie zawierające zarówno informacje finansowe, jak i niefinansowe. W poszczególnych częściach artykułu zdefiniowano pojęcie "zintegrowane sprawozdanie", określono etapy rozwoju sprawozdawczości zintegrowanej, zidentyfikowano korzyści i problemy sprawozdawczości zintegrowanej oraz zaprezentowano rozwiązania w zakresie sprawozdawczości zintegrowanej przyjęte w wybranych polskich grupach kapitałowych
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202015/10_remlein.pdf
Languagepl polski
File
10_remlein.pdf 1.55 MB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*18 (2020-06-09)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?