Human Capital Orientation and Financial Performance. A Comparative Analysis of US Corporations

Łukasz Bryl

Abstract

W gospodarce opartej na wiedzy kluczową rolę w osiąganiu dodatnich wyników finansowych i utrzymania przewagi konkurencyjnej pełni kapitał ludzki. Rozważania naukowe zwracają uwagę, że przedsiębiorstwa w większym stopniu zorientowane na kapitał ludzki (ang. human capital orientated firms), czyli takie, które m. in. przeznaczają więcej środków na rozwój swoich pracowników, oferują wyższe wynagrodzenia i bogatszy pakiet świadczeń dodatkowych oraz cechują się transformacyjnym stylem zarządzania mogą generować lepsze wyniki finansowe aniżeli firmy zorientowane na kapitał ludzki w mniejszym stopniu, co wynika z: lepszych umiejętności pracowników, ich większej motywacji oraz wyższej całkowitej efektywności organizacji. W artykule postawiono dwa cele naukowe. Pierwszym z nich było stwierdzenie, że firmy zorientowane na kapitał ludzki generują dodatnie wyniki finansowe, natomiast drugim celem było porównanie wyników finansowych firm orientowanych na kapitał ludzki z tzw. szerokim rynkiem w celu stwierdzenia, czy wyniki finansowe przedsiębiorstw zorientowanych na kapitał ludzki są ponadprzeciętne. Badania przeprowadzono wśród 7204 spółek notowanych na amerykańskiej giełdzie papierów wartościowych w okresie dziesięciu lat. W celu identyfikacji firm zorientowanych na kapitał ludzki wykorzystano listę 100 Best Companies to Work For zgodnie z metodologią zaproponowaną przez Edmansa (2009). Drugą grupę stanowiły amerykańskie przedsiębiorstwa notowane na giełdzie pochodzące z 11 branż. Kluczowe wnioski płynące z tego opracowania są następujące: strategia oparta na orientacji na kapitał ludzki umożliwia osiąganie nie tylko pozytywnych ale także ponadprzeciętnych wyników finansowych, głównie w zakresie: wzrostu wartości akcji i kapitałów własnych. Artykuł ma istotne implikacje praktyczne dla inwestorów w zakresie pożądanych kierunków inwestycji giełdowych, których celem jest osiągnięcie ponadprzeciętnych zysków. Co więcej, badanie wykazało, że strategia zorientowana na kapitał ludzki, mimo ponoszenia wyższych kosztów, jest opłacalna dla przedsiębiorstw. Artykuł wypełnia lukę badawczą dwojako. Po pierwsze, wskazuje, w których obszarach związanych z wynikami finansowymi przedsiębiorstwa zorientowane na kapitał ludzki radzą sobie najlepiej. Po drugie, porównuje wyniki strategii ukierunkowanej na kapitał ludzki z wynikami firm z 11 różnych branż. Badania dotyczyły amerykańskich przedsiębiorstw giełdowych
Author Łukasz Bryl (WGM / KMSG)
Łukasz Bryl,,
- Department of International Economics
Journal seriesJournal of Entrepreneurship, Management and Innovation, [NOWY SĄCZ ACADEMIC REVIEW], ISSN 2299-7326, e-ISSN 2299-7075, [1734-1590], (B 14 pkt)
Issue year2018
Vol14
No3
Pages61-86
Publication size in sheets1.25
Keywords in Polishgospodarka oparta na wiedzy, kapitał ludzki, wyniki finansowe, korporacje międzynarodowe
DOIDOI:10.7341/20181433
URL http://www.jemi.edu.pl/uploadedFiles/file/all-issues/vol14/issue3/JEMI_Vol14_Issue3_2018.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 14.0, 20-03-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators WoS Citations = 0
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?