Kompetencje menedżerów w łańcuchu dostaw dla Przemysłu 4.0

Anna Łupicka , Katarzyna Grzybowska

Abstract

The dynamic development of Industry 4.0 is the result of some processes, such as internationalization, the development of information technology, the automation of production processes and over-competition. The demand for special skills will result in job shifts within Industry 4.0. The aim of this article is to answer the following question: what competencies do contemporary managers need in the supply chain to meet the new challenges of Industry 4.0. In this article, literature review was the starting point for empirical research. The presented study is the starting point for further research on the competence of employees for Industry 4.0.
Author Anna Łupicka (WZ / KLiT)
Anna Łupicka,,
- Department of Logistics and Transport
, Katarzyna Grzybowska - Politechnika Poznańska (PP)
Katarzyna Grzybowska,,
-
Other language title versionsCompetence of Managers in the Supply Chain for Industry 4.0
Journal seriesGospodarka Materialowa & Logistyka, ISSN 1231-2037, (B 8 pkt)
Issue year2017
No11
Pages14-18
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishIndustry 4.0, kompetencje, łańcuch dostaw
Keywords in EnglishIndustry 4.0, Competence, Supply Chain
Abstract in PolishDynamiczny rozwój Przemysłu 4.0 jest rezultatem niektórych procesów, np. internacjonalizacji, rozwoju technologii informacyjnych, automatyzacji procesów produkcyjnych a także nadmiernej konkurencja. Zapotrzebowanie na specjalne umiejętności będzie powodowało przesunięcia miejsc pracy w ramach Przemysłu 4.0. Celem tego artykułu jest znalezienie odpowiedzi na następujące pytanie: jakie kompetencje potrzebują współcześni menedżerowie w łańcuchu dostaw, aby sprostać nowym wyzwaniom Przemysłu 4.0? W niniejszym artykule przegląd literatury był punktem wyjścia do badań empirycznych. Prezentowane opracowanie jest punktem wyjścia do dalszych badań dotyczących kompetencji pracowników dla Przemysłu 4.0.
URL https://www.pwe.com.pl/czasopisma/gospodarka-materialowa-i-logistyka/numery-czasopisma/gospodarka-materialowa-i-logistyka-nr-112017,p912268341
Languagepl polski
Score (nominal)8
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 8.0, 06-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?