Zwinne zarządzanie projektami jako elastyczne narzędzie strategii konkurowania poprzez innowację

Tomasz Kopczyński

Abstract

Turbulence, instability, acceleration, and the complexity of the environment affect the need to implement constant innovations in the fields of organization and management, the development of new products and technological changes. These circumstances require a proper approach to project management, which is one of the key instruments of competition through innovation. Current studies indicate that some aspects of innovative projects, in particular the creation of new products or services, require a better alignment of methods to optimize the project management process. The traditional approach to project management based on linear planning is increasingly being replaced by agile project management, which is based on flexibility, the specific competencies of the project team and incremental value creation for the customer. Increasingly, it is assumed that agile project management can make a significant and positive impact on the effectiveness of innovative projects and thereby directly affect the competitive strategy of a company.
Author Tomasz Kopczyński (WZ / KZS)
Tomasz Kopczyński,,
- Department of Strategic Management
Other language title versionsAgile Project Management as a Flexible Instrument of Competitive Strategy through Innovation
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2014
Vol2
No11
Pages74-86
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishzwinne zarządzanie projektami, tradycyjne zarządzanie projektami, strategia konkurowania poprzez innowacyjność
Keywords in Englishagile project management, traditional project management, strategy of competing through innovation
Abstract in PolishBurzliwość, niestałość, przyspieszenie oraz złożoność otoczenia wpływają na potrzebę wprowadzania nieustannych innowacji w obszarze organizacji i zarządzania, rozwoju nowych produktów oraz zmian technologicznych. Okoliczności te wymagają odpowiedniego podejścia do zarządzania projektami, które stanowi jeden z kluczowych instrumentów konkurowania poprzez innowację. Obecne badania wskazują na pewne aspekty projektów innowacyjnych, w szczególności tworzenia nowych produktów lub usług, które wymagają lepszego dostosowania metod w celu optymalizacji procesu zarządzania projektem. Tradycyjne podejście do zarządzania projektami oparte na liniowym planowaniu coraz częściej jest zastępowane przez zwinne zarządzanie projektami, które jest oparte na elastyczności, szczególnych kompetencjach zespołu projektowego oraz inkrementalnym tworzeniu wartości dla klienta. Coraz częściej przyjmuje się, że zwinne zarządzanie projektami może w istotny i pozytywny sposób wpłynąć na efektywność innowacyjnych projektów i przez to bezpośrednio wpływać na strategię konkurowania przedsiębiorstwa.
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202014/05_kopczynski.pdf
Languagepl polski
File
SOEP_05_kopczynski.pdf 1.61 MB
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 6.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?