Znaczenie normalizacji i znormalizowanych systemów zarządzania w polityce zrównoważonego rozwoju

Jerzy Łańcucki

Abstract

In a number of initiatives related to the implementation of sustainable development strategy, the economic, social and environmental questions are the leading subjects. One of the tools used in the implementation of the strategy and accordingly sustainable development policy can be standardisation. The study seeks to discuss the elements of sustainable development and the most important international initiatives related to this subject. Thus, particular attention is paid to EU Sustainable Development Strategy, Europe 2020 strategy, and Agenda 2030 for Sustainable Development. Against such a background, the author sets forth the importance and role of standards and standardisation in solving significant social, economic and environmental questions that are the basis for sustainable development policy. The special role of standards related to good management practices is highlighted. These standards apply, among other things, to quality, environment, information and work security, risk, and food safety, and energy as well as activity in the field of social responsibility. Subsequently, the factors and circumstances affecting how effectively the standards are developed and implemented have been described. Conclusively, potential barriers which in the near future may hinder or even prevent the use of standards, especially in case of small and medium-sized enterprises, have been described. Such enterprises have a dominant role in the economies of many European countries.
Author Jerzy Łańcucki (WT / KEJ)
Jerzy Łańcucki,,
- Department of Standardized Management Systems
Other language title versionsThe Significance of Standardisation and Standardised Management Systems in the Policy of Sustainable Development
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2016
Vol4
No12
Pages5-19
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishelementy polityki zrównoważonego rozwoju, normy i normalizacja, znormalizowane systemy zarządzania, determinanty skuteczności procesu normalizacyjnego
Keywords in Englishelements of sustainable development policy, standards and standardisation, standardised management systems, standardisation process effectiveness determinants
Abstract in PolishW wielu inicjatywach związanych z realizacją strategii zrównoważonego rozwoju głównymi tematami są kwestie gospodarcze, społeczne i środowiskowe. Jednym z narzędzi wykorzystywanym w realizacji tej strategii, a w konsekwencji i polityki zrównoważonego rozwoju, może być normalizacja. W artykule starano się omówić elementy zrównoważonego rozwoju oraz najważniejsze inicjatywy międzynarodowe poświęcone temu zagadnieniu. Szczególną uwagę poświęcono Strategii Zrównoważonego Rozwoju Unii Europejskiej, strategii Europa 2020 oraz Agendzie 2030 na rzecz Zrównoważonego Rozwoju. Na tak zarysowanym tle omówiono znaczenie i rolę norm i normalizacji w rozwiązywaniu ważnych kwestii społecznych, ekonomicznych i związanych ze środowiskiem, stanowiących fundament polityki zrównoważonego rozwoju. Zwrócono uwagę na szczególną rolę norm związanych z dobrymi praktykami zarządzania dotyczącymi między innymi: jakości, środowiska, bezpieczeństwa informacji i pracy, ryzyka, bezpieczeństwa żywności, energii i działalności z zakresu społecznej odpowiedzialności. W dalszej kolejności omówiono czynniki i okoliczności wpływające na skuteczność procesu opracowywania i wykorzystania norm. Zwrócono uwagę na bariery, które w najbliższym czasie mogą utrudniać czy wręcz uniemożliwiać korzystanie z norm zwłaszcza małym i średnim przedsiębiorstwom, które dominują w gospodarkach wielu państw europejskich.
DOIDOI:10.18559/SOEP.2016.12.1
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202016/01_lancucki.pdf
Languagepl polski
File
SOEP_2016_01_lancucki.pdf 388.04 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?