Tłum internetowy jako sieć relacji na rynku B2C

Marcin Wieczerzycki

Abstract

In the advent of new media development companies find themselves engaging more and more in public interactions with consumer groupings, that can't be perceived as communities due to their incidental and short-term character, but are nevertheless capable of carrying out collective actions, that affect companies. The purpose of this paper is to conceptualize internet-based consumer crowds and to determine their role in relationships with companies. First, key concepts of crowd psychology are introduced. Next, internet-based crowds are characterized as networks of short-term relationships between consumers and companies. The analysis is carried out within conceptual framework of network approach. As a result, potential opportunities for companies interacting with consumer crowds are described, as well as conditions, that have to be met by those crowds in order to realize them.
Author Marcin Wieczerzycki (WGM / KMM)
Marcin Wieczerzycki,,
- Department of International Marketing
Other language title versionsInternet-based crowd as a network of relationships on B2C market
Journal seriesOrganizacja i Kierowanie, ISSN 0137-5466, (B 14 pkt)
Issue year2015
No2
Pages75-90
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polishmarketing, B2C, sieci relacji, tłum, crowdsourcing
Keywords in Englishmarketing, B2C, networks of relationships, crowd, crowdsourcing
Abstract in PolishW wyniku rozwoju nowych mediów przedsiębiorstwa coraz częściej angażują się w publiczne interakcje ze zgrupowaniami konsumentów, które ze względu na swój incydentalny i krótkotrwały charakter nie mogą być traktowane jako społeczności, lecz mimo to posiadają możliwość podejmowania kolektywnych działań, które nie pozostają bez wpływu na przedsiębiorstwo. Celem artykułu jest konceptualizacja zjawiska internetowych tłumów konsumenckich oraz rozstrzygnięcie ich roli w ramach relacji z przedsiębiorstwami. Najpierw zaprezentowano wybrane zagadnienia psychologii tłumu. Następnie przedstawiono charakterystykę tłumów funkcjonujących w internecie, rozumianych jako sieć krótkoterminowych relacji z przedsiębiorstwem. Analizę przeprowadzono z wykorzystaniem ram teoretycznych ujęcia sieciowego. W rezultacie określono potencjalne korzyści dla przedsiębiorstwa płynące z interakcji z tłumem konsumentów oraz warunki, które tłum musi spełniać, aby dało się je zrealizować.
URL http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/oik/numery/Documents/2015_NR_2_(167).pdf
Languagepl polski
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 14.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 14.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-09-22)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?