Orientacja rynkowa i koncepcja organizacji uczącej się a skuteczność badań marketingowych - próba zdefiniowania zależności

Piotr Tarka

Abstract

In this article, the author examines theoretical model of the relationships in the range of constructs indicating the companies: market orientation, the concepts of organizational learning as well as marketing research effectiveness. This area of research is important not only due to correct understanding of the firms' informational policy (in the light of which they are obliged to collect data by using efficient methods and techniques), but also due to correct capturing the role of knowledge generated from perspective of organizational learning and market orientation. It is also worth mentioning that in the literature, causal relationships between the assumed constructs have not yet been the subject of scientific discussion. In particular, there is no information regarding the issue of marketing research effectiveness related directly with the market orientation and the concept of organizational learning. Considering the above reasons, the author on the basis of extensive literature studies, diagnoses the relationships between above constructs. In the first part of the article, key assumptions concerning the impact of market orientation on the approach to strategic management in companies are discussed. In subsequent operating points, the theoretical model of relationships is presented in regarding the area of marketing research effectiveness, market orientation and the concept of organizational learning in companies.
Author Piotr Tarka (WZ / KBRiU)
Piotr Tarka,,
- Department of Research Markets and Services
Other language title versionsTheoretical model of the relationships between constructs forming in the companies: market orientation, organizational learning and marketing research effectiveness
Journal seriesOrganizacja i Kierowanie, ISSN 0137-5466, (B 14 pkt)
Issue year2016
No4 (174)
Pages71-82
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishorientacja rynkowa, koncepcja organizacji uczącej się, skuteczność badań marketingowych, organizacje biznesowe
Keywords in Englishmarket orientation, strategic concept of organizational learning, marketing research effectiveness
Abstract in PolishW niniejszym artykule autor przedstawia model teoretyczny związków w zakresie konstruktów wyznaczających w firmach: orientację rynkową, koncepcje organizacji uczącej się oraz skuteczności badań marketingowych. Ten obszar badań naukowych jest ważny nie tylko ze względu na prawidłowe zrozumienie w firmach "polityki" informacyjnej (w świetle której są one zobowiązane do gromadzenia, przy użyciu sprawnych metod i technik badawczych, odpowiednich zasobów informacyjnych), lecz także z uwagi na właściwe uchwycenie roli informacji i wiedzy generowanej w świetle dwóch koncepcji: organizacji uczącej się i orientacji rynkowej. Warto nadmienić, że w literaturze przedmiotu związki przyczynowo-skutkowe pomiędzy zakładanymi konstruktami nie były jak dotąd przedmiotem dyskusji naukowej. W sposób szczególny brakuje informacji ugruntowanej teoretycznie w odniesieniu do problematyki skuteczności badań marketingowych, powiązanej bezpośrednio z orientacją rynkową i koncepcją organizacji uczącej się. Mając na uwadze powyższe przesłanki, autor na podstawie przeprowadzonych studiów literaturowych, dokonuje diagnozy teoretycznej relacji pomiędzy wyróżnionymi konstruktami. W pierwszej części artykułu omawiane są kluczowe założenia dotyczące wpływu orientacji rynkowej na podejście do zarządzania strategicznego w firmach, dopiero w kolejnych punktach pracy prezentowany jest model związków z uwzględnieniem obszaru: skuteczności badań marketingowych, orientacji rynkowej oraz koncepcji organizacji uczącej się w firmach.
URL http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/oik/numery/Documents/2016_NR_4_(174).pdf
Languagepl polski
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 14.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 14.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?