Diagnozowanie kultury organizacyjnej w procesie jej identyfikacji i zmiany jako warunek osiągnięcia doskonałości organizacji

Anna Starosta

Abstract

Permanently changing environment and increasing customers demands are forcing companies to continuously develop and quest for excellence. It is a never-ending process that must be supported by appropriate organizational culture, which allows to learn organizations, ring the changes or use the full potential of employees. A necessary step that determines the actions taken is the diagnosis of organizational culture that allows to shape the culture, stimulate employees to achieve the organization's objectives and limit barriers leading to business excellence. It is possible through a variety of methods and tools such as Harrison's Organizational Culture Survey, the Organizational Culture Profile, Organizational Culture Index, Organizational Culture Assessment Instrument and the Organizational Culture Inventory.The purpose of this article is to present the methods of diagnosing organizational culture and to highlight the role and importance of this process in the pursuit of excellence.
Author Anna Starosta (WZ / KTOiZ)
Anna Starosta,,
- Department of Organisation and Management Theory
Other language title versionsOrganisational Culture Diagnosis in the Process of its Identification and Change as a Condition to Achieve Business Excellence
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2014
No359
Pages286-295
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishdoskonałość, diagnoza kultury organizacyjnej, metody i narzędzia diagnozy kultury organizacyjnej
Abstract in PolishPermanentnie zmieniające się otoczenie oraz coraz wyższe wymagania klientów zmuszają przedsiębiorstwa do ciągłego rozwoju oraz dążenia do doskonałości. Jest to niekończący się proces, który musi być wspierany przez odpowiednią kulturę organizacyjną pozwalającą na uczenie się organizacji, wprowadzanie zmian czy wykorzystywanie w pełni potencjału pracowników. Chcąc kształtować kulturę stymulującą pracowników w osiąganiu celów organizacji oraz ograniczać bariery w osiąganiu doskonałości przez organizację, koniecznym etapem, warunkującym podejmowane działania, jest diagnozowanie kultury organizacyjnej. Możliwe jest to poprzez różne metody i narzędzia, np. Harrison's Organizational Culture Survey, Organizational Culture Profile, Organizational Culture Index, Organizational Culture Assessment Instrument czy Organizational Culture Inventory. Celem artykułu jest ukazanie metod diagnozowania kultury organizacyjnej oraz podkreślenie roli i znaczenia tego procesu w dążeniu do doskonałości.
Languagepl polski
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 7.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruZmiana warunkiem sukcesu. Doskonałość w kształtowaniu konkurencyjności przedsiębiorstw
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?