Zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego krajów i regionów świata - perspektywa makroekonomiczna

Magdalena Knapińska

Abstract

The aim of the study is to identify the diversity of socio-economic development in the world in some selected countries. Macroeconomic data such as GDP, GDP per capita and GDP growth, inflation and unemployment are presented. In addition, searching for the causes of this diversity presents the amount of investment and savings in the countries studied, as well as the level of HDI. The choice of countries was dictated primarily by geographical variations and curiosity research; therefore, there are a group of selected countries with different economies in different regions of the world. The test period covers the years 1990-2015, although there are also references to the beginning of the twentieth century.
Author Magdalena Knapińska (WE / KMiBR)
Magdalena Knapińska,,
- KMiBR
Other language title versionsDiversity of Socio-Economic Develompent Countries and Regions of the World - a Macro Perspective
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2017
Vol5
No5
Pages38-58
Publication size in sheets1
Keywords in Polishekonomia, makroekonomia, rozwój gospodarczy
Keywords in Englisheconomics, macroeconomics, economic development
Abstract in PolishCelem opracowania jest wskazanie zróżnicowania rozwoju społeczno- gospodarczego na świecie i w wybranych krajach. Posłużono się tu danymi makroekonomicznymi, takimi jak: PKB, PKB per capita i dynamika wzrostu PKB, inflacja i stopa bezrobocia. Ponadto, poszukując przyczyn owego zróżnicowania, zaprezentowano wysokość inwestycji i oszczędności w badanych krajach, jak również poziom wskaźnika HDI. Wybór krajów podyktowany był przede wszystkim zróżnicowaniem geograficznym oraz ciekawością badawczą, wybrano zatem kraje o zróżnicowanych gospodarkach z różnych regionów świata. Okres badawczy obejmuje lata 1990-2015, choć są odniesienia także i do początków XX wieku.
DOIDOI:10.18559/SOEP.2017.5.3
URL http://soep.ue.poznan.pl/New_SOEP_site/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202017/03_knapinska.pdf
Languagepl polski
File
03_knapinska.pdf 511.59 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 23-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*5 (2020-09-15)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?