Edukacja przedszkolna na polskiej wsi w okresie transformacji gospodarczej

Anna Matuszczak

Abstract

In this article the issue of preschool education in rural areas in Poland is compared to the situation in cities and more generally in the country. Analysis over a long period (from the beginning of the transformation) allowed for an indication of the trend of the studied phenomenon. The initial stress was on the importance of education at the youngest age, which is the base of human capital in any society. Then the level and dynamics of the number of pre-school and enrolled children in the previously approved subdivision was traced. The article concludes with an indication of the barriers to universal access to a kindergarten for children in rural areas, based on data acquired from the case study of a dozen farms.
Author Anna Matuszczak (WE / KMiGŻ)
Anna Matuszczak,,
- Department of Macroeconomics and Agricultural Economics
Other language title versionsPreschool Education in Polish Rural Areas During Economic Transition
Journal seriesProgress in Economic Sciences, ISSN 2300-4088, e-ISSN 2391-5951, (0 pkt)
Issue year2014
No1
Pages165-177,
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishedukacja przedszkolna, obszary wiejskie, kapitał ludzki
Keywords in Englishpreschool education, rural areas, human capital
Abstract in PolishW artykule dokonano omówienia stanu skolaryzacji przedszkolnej na wsi Polsce w porównaniu do sytuacji w mieście i ogólnie w kraju. Analiza długich szeregów czasowych (od początku okresu transformacji) pozwoliła na wskazanie tendencji badanego zjawiska. Tytułem wstępu podkreślono znaczenie edukacji w wieku najmłodszym, będącej bazą kapitału ludzkiego w każdym społeczeństwie. Następnie prześledzono poziom i dynamikę ilości placówek przedszkolnych oraz uczęszczających do nich dzieci według przyjętego wcześniej podziału. Artykuł kończy wskazanie barier w powszechnym dostępie do przedszkoli dzieci wiejskich, oparte na badaniach ankietowych kilkudziesięciu gospodarstw rolnych.
DOIDOI:10.14595/PIES/01/013
URL http://www.pne.pwsz.pila.pl/DOI/13_Rocznik_Naukowy_IE_1-2014_Matuszczak.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)0
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 0.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 0.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?