Performance of Polish IPO Firms: Size and Profitability

Joanna Lizińska , Leszek Czapiewski

Abstract

The study investigates the price behavior after initial public offerings (IPOs) listed on the Warsaw Stock Exchange from 2004 to 2009. It focuses on possible explanations for the IPO phenomenon within the context of Poland and provides evidence on the relation between both the company size and profitability and the aftermarket price performance. The study aims to answer three questions. First, whether we could observe the short-term underpricing and the long-term underperformance of Polish IPOs, including the financial crisis period. Second, if the IPO anomalies did exist, whether they were distinct for the size and profitability subsamples. Finally, the change of the profitability was investigated for size subsamples from before to after going public. A lower level of the underpricing and three-year underperformance was reported in comparison to the previous WSE studies. The pre-issue company size influences the IPO underpricing with the higher level of returns for smaller companies. Concerning the long-term performance, the opposite relation between size and buy-and-hold abnormal returns was found. It was also found that the higher the pre-issue profitability, the higher the underpricing. Large companies experience a better profitability improvement in the pre-IPO period with the profitability ratios getting worse not so rapidly after the flotation.
Author Joanna Lizińska (WZ / KFP)
Joanna Lizińska,,
- Department of Corporate Finance
, Leszek Czapiewski (WZ / KFP)
Leszek Czapiewski,,
- Department of Corporate Finance
Other language title versionsKondycja finansowa spółek dokonujących IPO: znaczenie wielkości i zyskowności
Journal seriesGospodarka Narodowa, ISSN 0867-0005, e-ISSN 2300-5238, (B 14 pkt)
Issue year2014
No1
Pages53-71
Publication size in sheets0.9
Keywords in PolishPierwsza oferta publiczna, Stopa zwrotu akcji, Rentowność aktywów, Analiza giełdowa
Keywords in EnglishInitial Public Offering (IPO), Stock rate of returns, Return on assets (ROA), Stock exchange analysis
Abstract in PolishCelem opracowania było zbadanie trzech kwestii. Po pierwsze, czy na polskim rynku, również w okresie kryzysu finansowego, zaobserwować można było krótkoterminowy underpricing i długookresowe przewartościowanie. Ponadto, jeżeli takie anomalie znajdują potwierdzenie, to czy poziom stóp zwrotu był odmienny dla grup zróżnicowanych pod względem wielkości i zyskowności spółki. Po trzecie, obserwowano również zmianę zyskowności w okresie przed i po emisji. Badania obejmowały problematykę reakcji cenowej na skutek dokonania pierwotnych emisji akcji (IPO) przez spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w okresie 2004-2009. Koncentrowały się na determinantach zjawiska na polskim rynku i relacji pomiędzy stopami zwrotu a wielkością spółki i jej zyskownością. Stwierdzono niższy poziom underpricingu i przewartościowywania w porównaniu z dotychczasowymi badaniami. Dla większych spółek dokonujących emisji odnotowano niższe krótkoterminowe i wyższe długoterminowe stopy zwrotu. Spółki bardziej rentowne przed emisją cechowały się wyższym poziomem underpricingu. Poprawa wskaźników rentowności przed emisją była bardziej znacząca dla większych spółek, również przy mniej gwałtownym spadku ich zyskowności po wejściu na giełdę.
DOIDOI:10.33119/GN/100877
Languageen angielski
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 8.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 14.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?