IPO Firms’ Earnings Quality in Poland Around the Crisis

Joanna Lizińska , Leszek Czapiewski

Abstract

Purpose - The study examines the properties of discretionary accruals for Polish companies around initial public offerings (IPOs) in the pre- and post-crisis years. Design/methodology/approach - The sub-samples covered IPO firms going public before the crisis (2002-2006) and after the height of the crisis (2009-2013). Discretionary accruals as proxies for earnings quality were estimated according to the DeAngelo model and the modified Jones model in the cross-sectional version. Findings - IPO firms have positive, relatively high issue-year abnormal accruals followed by negative abnormal accruals in subsequent years. The results suggest that IPO firms engage in more aggressive incomeincreasing earnings management. Originality/value -The study covers IPOs on the Warsaw Stock Exchange in Poland. The earnings quality of Polish IPOs around this issue has not been examined so far.
Autor Joanna Lizińska (WZ / KFP)
Joanna Lizińska
- Katedra Finansów Przedsiębiorstw
, Leszek Czapiewski (WZ / KFP)
Leszek Czapiewski
- Katedra Finansów Przedsiębiorstw
Inne wersje tytułuJakość zysków spółek debiutujących na GWP w okresie okołokryzysowym
Tytuł czasopisma/seriiFinanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 2450-7741, e-ISSN 2300-4460, [1733-2842], (B 9 pkt)
Rok wydania2016
Nr4 (82), Cz. 2
Paginacja201-212
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.55
Słowa kluczowe w języku polskimrynek kapitałowy, emisja akcji, IPO, rynek wschodzący, jakość zysków, zarządzanie zyskami
Słowa kluczowe w języku angielskimcapital market, equity offering, IPO, emerging market, earnings quality, earnings management
Streszczenie w języku polskimCel - Celem badań była odpowiedź na pytanie, czy dla spółek debiutujących w Polsce zaobserwować można było działania polegające na zarządzaniu zyskami w okresach okołoemisyjnych w latach przed i po kryzysie. Metodologia badania - Badania prowadzono dla spółek dokonujących pierwotnych emisji akcji (IPO) w okresie przed kryzysem (2002-2006) i po szczycie kryzysu finansowego (2009-2013). Za miernik jakości zysków przyjęto poziom ponadnormalnych przesunięć międzyokresowych (discretionary accruals). W tym celu wykorzystany został model DeAngelo i zmodyfikowany model Jones w wersji międzysektorowej. Wynik - W roku wejścia na giełdę zaobserwowano dodatni, relatywnie wysoki poziom ponadnormalnych korekt międzyokresowych dla debiutujących spółek, któremutowarzyszył negatywny ich poziom w kolejnych latach. Takie wyniki mogą świadczyć o osłabieniu jakości zysków w związku ze zjawiskiem manipulowania zyskami w okresach okołoemisyjnych. Oryginalność/wartość - Badaniami objęto Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, dla którego to rynku jakość zysków dla firm dokonujących IPO nie była dotychczas przedmiotem badań empirycznych.
DOIDOI:10.18276/frfu.2016.4.82/2-16
URL http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/82-2016/FRFU-82-cz2-201.pdf
Języken angielski
Punktacja (całkowita)9
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 9.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 9.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*2 (2020-09-24)
Pola dodatkowe
Tytuł numeruRynek kapitałowy i wycena przedsiębiorstw
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?