IPO Firms’ Earnings Quality in Poland Around the Crisis

Joanna Lizińska , Leszek Czapiewski

Abstract

Purpose - The study examines the properties of discretionary accruals for Polish companies around initial public offerings (IPOs) in the pre- and post-crisis years. Design/methodology/approach - The sub-samples covered IPO firms going public before the crisis (2002-2006) and after the height of the crisis (2009-2013). Discretionary accruals as proxies for earnings quality were estimated according to the DeAngelo model and the modified Jones model in the cross-sectional version. Findings - IPO firms have positive, relatively high issue-year abnormal accruals followed by negative abnormal accruals in subsequent years. The results suggest that IPO firms engage in more aggressive incomeincreasing earnings management. Originality/value -The study covers IPOs on the Warsaw Stock Exchange in Poland. The earnings quality of Polish IPOs around this issue has not been examined so far.
Author Joanna Lizińska (WZ / KFP)
Joanna Lizińska,,
- Department of Corporate Finance
, Leszek Czapiewski (WZ / KFP)
Leszek Czapiewski,,
- Department of Corporate Finance
Other language title versionsJakość zysków spółek debiutujących na GWP w okresie okołokryzysowym
Journal seriesFinanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 2450-7741, e-ISSN 2300-4460, [1733-2842], (B 9 pkt)
Issue year2016
No4 (82), Cz. 2
Pages201-212
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishrynek kapitałowy, emisja akcji, IPO, rynek wschodzący, jakość zysków, zarządzanie zyskami
Keywords in Englishcapital market, equity offering, IPO, emerging market, earnings quality, earnings management
Abstract in PolishCel - Celem badań była odpowiedź na pytanie, czy dla spółek debiutujących w Polsce zaobserwować można było działania polegające na zarządzaniu zyskami w okresach okołoemisyjnych w latach przed i po kryzysie. Metodologia badania - Badania prowadzono dla spółek dokonujących pierwotnych emisji akcji (IPO) w okresie przed kryzysem (2002-2006) i po szczycie kryzysu finansowego (2009-2013). Za miernik jakości zysków przyjęto poziom ponadnormalnych przesunięć międzyokresowych (discretionary accruals). W tym celu wykorzystany został model DeAngelo i zmodyfikowany model Jones w wersji międzysektorowej. Wynik - W roku wejścia na giełdę zaobserwowano dodatni, relatywnie wysoki poziom ponadnormalnych korekt międzyokresowych dla debiutujących spółek, któremutowarzyszył negatywny ich poziom w kolejnych latach. Takie wyniki mogą świadczyć o osłabieniu jakości zysków w związku ze zjawiskiem manipulowania zyskami w okresach okołoemisyjnych. Oryginalność/wartość - Badaniami objęto Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, dla którego to rynku jakość zysków dla firm dokonujących IPO nie była dotychczas przedmiotem badań empirycznych.
DOIDOI:10.18276/frfu.2016.4.82/2-16
URL http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/82-2016/FRFU-82-cz2-201.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2021-01-19)
Additional fields
Tytuł numeruRynek kapitałowy i wycena przedsiębiorstw
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?