Ograniczanie mobilności spółek w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości

Agnieszka Sobiech

Abstract

The subject of this study is the problem of the cross-border mobility of companies in the case-law of the Court of Justice of the European Union. Freedom of establishment, expressed in Article 49 of the Treaty on the Functioning of the European Union, guarantees the right to carry out activities in the area of the European Union; not only through subsidiaries, branches, or representative offices, but also directly by moving the headquarters to another Member State. In the absence of secondary legislation governing the procedures for the cross-border relocation of companies, the rulings of the European Court of Justice are of key importance in determining the free migration of companies
Autor Agnieszka Sobiech (JM / )
Agnieszka Sobiech
- Studium Prawa
Inne wersje tytułuRestrictions to the mobility of companies in the case-law of the Court of Justice of the European Unio
Tytuł czasopisma/seriiStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Rok wydania2015
Tom3
Nr3
Paginacja95-106
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.55
Słowa kluczowe w języku polskimswoboda przedsiębiorczości, przeniesienie siedziby spółki
Słowa kluczowe w języku angielskimfreedom of establishment, cross-border relocation of registered office and/or headquarters
Streszczenie w języku polskimPrzedmiotem opracowania jest przedstawienie problemu transgranicznego przenoszenia spółek w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Swoboda przedsiębiorczości wyrażona w art. 49 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej gwarantuje prawo do prowadzenie działalności na obszarze Unii Europejskiej nie tylko poprzez spółki zależne, oddziały czy przedstawicielstwa, ale również bezpośrednio w drodze przeniesienia siedziby do innego państwa członkowskiego. Wobec braku prawa wtórnego regulującego procedurę transgranicznego przeniesienia siedziby spółki kluczowe znaczenie w wyznaczeniu swobody migracji spółek mają orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE
URL http://soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202015/08_sobiech.pdf
Językpl polski
Plik
08_sobiech.pdf 81.69 KB
Punktacja (całkowita)10
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 10.0, 07-01-2020, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 10.0, 07-01-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?