Ograniczanie mobilności spółek w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości

Agnieszka Sobiech

Abstract

The subject of this study is the problem of the cross-border mobility of companies in the case-law of the Court of Justice of the European Union. Freedom of establishment, expressed in Article 49 of the Treaty on the Functioning of the European Union, guarantees the right to carry out activities in the area of the European Union; not only through subsidiaries, branches, or representative offices, but also directly by moving the headquarters to another Member State. In the absence of secondary legislation governing the procedures for the cross-border relocation of companies, the rulings of the European Court of Justice are of key importance in determining the free migration of companies
Author Agnieszka Sobiech (JM / )
Agnieszka Sobiech,,
-
Other language title versionsRestrictions to the mobility of companies in the case-law of the Court of Justice of the European Unio
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2015
Vol3
No3
Pages95-106
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishswoboda przedsiębiorczości, przeniesienie siedziby spółki
Keywords in Englishfreedom of establishment, cross-border relocation of registered office and/or headquarters
Abstract in PolishPrzedmiotem opracowania jest przedstawienie problemu transgranicznego przenoszenia spółek w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Swoboda przedsiębiorczości wyrażona w art. 49 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej gwarantuje prawo do prowadzenie działalności na obszarze Unii Europejskiej nie tylko poprzez spółki zależne, oddziały czy przedstawicielstwa, ale również bezpośrednio w drodze przeniesienia siedziby do innego państwa członkowskiego. Wobec braku prawa wtórnego regulującego procedurę transgranicznego przeniesienia siedziby spółki kluczowe znaczenie w wyznaczeniu swobody migracji spółek mają orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE
URL http://soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202015/08_sobiech.pdf
Languagepl polski
File
08_sobiech.pdf 81.69 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 07-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 07-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?