Społeczno-zawodowa sytuacja kobiet w procesie przemian obszarów wiejskich w Polsce

Jan Sikora

Abstract

The paper presents a characterisation of socio-professional status and socio-political activity of women in rural areas in Poland. Traditional, stereotypical approach was compared to the contemporary perception of the social roles performed by women in the countryside, and the results of recent empirical studies concerning the problems discussed were presented. The causes of the lack of socio-professional and political activity were discussed. The opportunities for the support that helps improve social activity of women from rural areas were also presented. The analysis carried out in the study revealed that the status of women in contemporary rural areas is close to traditional stereotypes used in this social category. The need for inclusion of the analysis of socio-professional situation of women in socio-economic strategies of development of rural areas was emphasized. The basis for writing the paper was analysis of the related literature and the results obtained in a national-level empirical research.
Author Jan Sikora (WE / KSiF)
Jan Sikora,,
- Department of Sociology and Philosophy
Other language title versionsSocial and Professional Status of Women in the Process of Transformations in Rural Areas
Journal seriesJournal of Agribusiness and Rural Development, ISSN 1899-5241, e-ISSN 1899-5772, (B 13 pkt)
Issue year2014
No4
Pages137-145
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishkobieta, wieś, role tradycyjne, bariery
Keywords in Englishwomen, countryside, traditional roles, contemporary roles, barriers, support
Abstract in PolishW artykule przedstawiono charakterystykę aktywności społeczno-zawodowej i społeczno-organizacyjnej kobiet wiejskich w Polsce. Uwzględniono tradycyjny, stereotypowy i współczesny obraz wykonywania ról społecznych przez kobiety na wsi. Wskazano również na przyczyny braku aktywności społeczno-zawodowej i organizacyjnej oraz możliwości wsparcia pozwalającego zwiększyć aktywność społeczną kobiet wiejskich. Na podstawie przeprowadzonej analizy wyników badań stwierdzono, że sytuacja kobiet na współczesnej wsi bliska jest tradycyjnemu wizerunkowi tej kategorii społecznej. Zwrócono zatem uwagę na potrzebę szerszego uwzględniania sytuacji społeczno-zawodowej kobiet w strategiach społeczno-gospodarczych rozwoju gmin wiejskich. Podstawą napisania artykułu była analiza literatury przedmiotu oraz wyników ogólnopolskich badań empirycznych.
URL http://www.jard.edu.pl/pub/12_4_2014_pl.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)13
ScoreMinisterial score = 9.0, 12-04-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 13.0, 12-04-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?