Nieruchomości handlowe jako czynnik ożywiania przestrzeni małych miast

Katarzyna Nowakowska , Sławomir Palicki

Abstract

Absorbency of commercial real estate markets in large cities and medium-sized towns in Poland seems to be already heavily restricted. This is the result of intensive and rapid development of modern shopping centers. Currently, in the small Polish towns, the trend is to build moderately expansionary - in relation to the existing forms of trade - commercial properties with trading function or combined commercial-residential functions. The authors discussed and analyzed two examples of such investments - in Złotoryja and Sztum. Then they drew conclusions relating primarily to the possibility of use of this type of real estate in urban renewal and the small towns revitalization. In particular, the authors paid special attention to the spatial planning circumstances connected with such investments.
Author Katarzyna Nowakowska (UEP)
Katarzyna Nowakowska,,
- Poznań University of Economics and Business
, Sławomir Palicki (WZ / KIiN)
Sławomir Palicki,,
- Department of Investment and Real Estate
Other language title versionsCommercial Properties as the Factor of Enlivening of the Small Towns Spaces
Journal seriesProblemy Rynku Nieruchomości : Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego, ISSN 1731-1829, (B 6 pkt)
Issue year2016
Vol46
No2
Pages107-115
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishnieruchomości handlowe, rewitalizacja, handel, miasto
Abstract in PolishChłonność rynków nieruchomości handlowych w dużych i średnich miastach w Polsce wydaje się być już mocno ograniczona. Jest to skutek intensywnego i szybkiego rozwoju nowoczesnych centrów handlowych. Obecnie w przestrzeni małych polskich miast obserwuje się trend do budowy relatywnie niewielkich, umiarkowanie ekspansywnych w stosunku do dotychczasowych form handlu, obiektów komercyjnych o funkcji handlowej lub handlowo-mieszkaniowej. Autorzy omówili i przeanalizowali dwa przykłady takich inwestycji - w Złotoryi i Sztumie. Pozwoliło to wyciągnąć wnioski odnoszące się przede wszystkim do możliwości wykorzystania tego typu nieruchomości w odnowie urbanistycznej i ożywianiu przestrzeni małych miast. W sposób szczególny zwrócono uwagę na uwarunkowania planistyczne realizacji omawianych inwestycji.
URL https://www.srmww.pl/images/biuletyny/2016/2-2016/PRN-2-2016-107.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)6
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 6.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?