Znaczenie społecznego budownictwa mieszkaniowego w zrównoważonym rozwoju

Zuzanna Rataj , Katarzyna Suszyńska

Abstract

The term sustainable development has been recently substantially expanded. It originally referred to natural environment, yet currently it covers more and more areas, including economic and social layers. The aim of this paper is to discuss the role of social housing in sustainable development. The issue of affordable housing within this context has been rarely addressed (e.g. Zaniewska, Thiel, IRM reports) and is thus an interesting field of research. Based on the available literature and statistical data, the authors show the importance of social housing for sustainable development. It is crucial to provide equal access to housing, counteract social exclusion and curb energy consumption by improving thermal efficiency and renovating residential buildings. Some information contained in this paper was obtained while conducting the research project 'Social housing and its role in satisfying the housing needs of indigent households in Poland' financed by the National Science Centre (2014/13/N/HS4/02100).
Author Zuzanna Rataj (WE / KSiF)
Zuzanna Rataj,,
- Department of Sociology and Philosophy
, Katarzyna Suszyńska (WZ / KIiN)
Katarzyna Suszyńska,,
- Department of Investment and Real Estate
Other language title versionsThe Importance of Social Housing in Sustainable Development
Journal seriesProgress in Economic Sciences, ISSN 2300-4088, e-ISSN 2391-5951, (0 pkt)
Issue year2017
No4
Pages177-191
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishbudownictwo społeczne, rozwój zrównoważony, mieszkalnictwo
Keywords in Englishsocial housing, sustainable development, housing
Abstract in PolishPojęcie zrównoważonego rozwoju w ostatnich latach uległo znacznemu rozszerzeniu. Początkowo odnoszony do środowiska naturalnego, obejmuje coraz więcej płaszczyzn, w tym ekonomiczną i społeczną. Celem artykułu jest ukazanie roli społecznego budownictwa mieszkaniowego w zrównoważonym rozwoju. Tematyka mieszkalnictwa dla niezamożnych grup ludności w tym kontekście poruszana w Polsce była przez nielicznych autorów (m.in. Zaniewska, Thiel, raporty IRM), dlatego też stanowi obszar do podjęcia nowych badań. Na podstawie analizy literatury i danych statystycznych autorki ukazują znaczenie SBM w zrównoważonym rozwoju. Odnosi się ono między innymi do zapewniania równego dostępu do mieszkań, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz zmniejszenia nadmiernego wykorzystania zasobów energetycznych poprzez termomodernizację i remonty budynków mieszkaniowych. Część informacji, wykorzystanych przy opracowaniu niniejszego artykułu pochodzi z badań prowadzonych w ramach projektu pt. "Społeczne budownictwo mieszkaniowe i jego rola w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych niezamożnych gospodarstw domowych w Polsce" finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki (2014/13/N/HS4/02100).
DOIDOI:10.14595/PES/04/012
URL http://pes.pwsz.pila.pl/index.php/PES/article/view/114
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 23-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-09-20)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?