Mentoring w podmiotach ekonomii społecznej

Grażyna Krzyminiewska

Abstract

Article refers to issues related to the creation of organizational culture of the so-called entities of the new social economy, of which mentoring process is or will become a part of. In the paper discussed are the problems related to the importance of social economy for contemporary social and economic reality and the need to increase the efficiency of these entities. Reference is made to the process of mentoring, especially social mentoring as an instrument allowing an effective career development (and overcoming life's difficulties) of people with low human capital and the multidimensional benefits of this process.
Author Grażyna Krzyminiewska (WE / KSiF)
Grażyna Krzyminiewska,,
- Department of Sociology and Philosophy
Other language title versionsMentoring in the Entities Social Economy
Journal seriesStudia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, ISSN 2080-4881, e-ISSN 2300-4096, [2450-7733, 2300-4096], (B 9 pkt)
Issue year2016
No44/3
Pages23-32
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishpodmioty ekonomii społecznej, mentoring
Keywords in Englishsocial economy, mentoring
Abstract in PolishArtykuł odnosi się do kwestii związanej z tworzeniem kultury organizacyjnej podmiotów tak zwanej nowej ekonomii społecznej, której częścią jest/mógłby stać się proces mentoringu. W opracowaniu poruszone zostały kwestie związane ze znaczeniem ekonomii społecznej dla współczesnej rzeczywistości społecznej i gospodarczej oraz konieczności zwiększania efektywności działania tych podmiotów. Wskazuje się tu na proces mentoringu, a zwłaszcza mentoringu społecznego, jako instrument pozwalający na skuteczny rozwój kariery zawodowej (i przełamywania życiowych trudności) osób o niskim kapitale ludzkim oraz wielowymiarowe korzyści płynące z tego procesu.
DOIDOI:10.18276/sip.2016.44/3-02
URL https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/3049/9883.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2021-07-27)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?