Rynek mieszkaniowy obszarów śródmiejskich Poznania i Kalisza w obliczu potencjalnych zmian przestrzeni zurbanizowanej

Sławomir Palicki , Izabela Rącka

Abstract

This paper attempts to establish a connection between the processes of urban revitalization and the local residential market. The analysis focuses particularly on the downtowns of Poznan and Kalisz, where some initiatives in the field of spatial changes are planned and undertaken. The changes cause complicated consequences, often determining the change in quality of life for residents or other inhabitants. The case study of the city downtowns was carried out over a 6-year time period (2009-2014), which allowed to get a current picture of the situation as well as to take the latest trends into account. It has been observed that housing prices in the downtowns of both cities are lower than in other areas (it does not apply to the primary market in Kalisz). It is difficult to conclude clearly that revitalization in the defined period caused an increase in transaction prices on the housing market in renewed areas. Also, the number of transactions does not seem to be dependent on revitalization activities carried out because the trends identified in the city downtown and around urban areas are converging.
Author Sławomir Palicki (WZ / KIiN)
Sławomir Palicki,,
- Department of Investment and Real Estate
, Izabela Rącka - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu
Izabela Rącka,,
-
Other language title versionsReal Estate Residential Market in Poznań and Kalisz Downtown in the Face of Potential Changes in the Urban Space
Journal seriesProblemy Rynku Nieruchomości : Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego, ISSN 1731-1829, (B 6 pkt)
Issue year2015
Vol43
No1
Pages124-131
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishrynek nieruchomości, ceny mieszkań, procesy rewitalizacji
Keywords in Englishproperty market, house prices, revitalization activities
Abstract in PolishW artykule podjęto próbę ustalenia związku pomiędzy procesami rewitalizacji przestrzeni miejskiej a lokalnym rynkiem nieruchomości mieszkaniowych. Analiza koncentruje się szczególnie na Śródmieściach Poznania i Kalisza, gdzie planowane są i podejmowane inicjatywy w zakresie przemian przestrzennych, wywołujących skomplikowane następstwa, nierzadko determinujące zmianę jakości życia mieszkańców czy innych użytkowników miasta. Studium przypadku terenów śródmiejskich przeprowadzono w 6-letnim horyzoncie czasowym (2009-2014), co pozwala uzyskać aktualny obraz sytuacji i uwzględnić najświeższe tendencje. Zaobserwowano, że ceny mieszkań w Śródmieściach obu miast są niższe, niż na pozostałych obszarach (nie dotyczy to rynku pierwotnego w Kaliszu). Trudno jednoznacznie uznać, że rewitalizacja w badanym okresie pociągała za sobą wzrost cen transakcyjnych na rynku mieszkaniowym w rejonach rewitalizowanych. Także liczba transakcji nie wydaje się być zależna od prowadzonych działań rewitalizacyjnych, gdyż tendencje zachodzące w Śródmieściu i na całym obszarze miast są zbieżne.
URL https://srmww.pl/images/biuletyny/2015/1-2015/PRN%201-2015-124.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)6
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 6.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2021-06-09)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?