Odpowiedzialność społeczna sieci dyskontowych w zakresie zapewnienia jakości produktów w Polsce

Anna Michalska , Sławomir Zapłata

Abstract

The publication discusses the good practices of discountstores in the field of quality assurance of sold goods, withparticular focus on the non-food goods in Poland. Theresearch was based on the literature of the subject anddata made available by discount networks in stores,advertising newsletters and websites. The article consistsof an introduction, a theoretical chapter on socialresponsibility, quality assurance of products sold indiscount stores, an analytical chapter and a summary. Theanalyzes carried out indicate that the quality of productsand the confirmation of product safety through voluntarycertification is the expression of the social responsibility ofretail chains and more and more often activities areundertaken in this area of the company's operations.
Autor Anna Michalska (WT / KPPJ)
Anna Michalska
- Katedra Przyrodniczych Podstaw Jakości
, Sławomir Zapłata (WT / KEJ)
Sławomir Zapłata
- Katedra Znormalizowanych Systemów Zarządzania
Inne wersje tytułuSocial responsibility of discount stores in the field of quality assurance of goods in Poland
Tytuł czasopisma/seriiMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (0 pkt)
Rok wydania2019
Nr11
Paginacja92-96
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskimspołeczna odpowiedzialność, sieci dyskontowe, zapewnienie jakości
Słowa kluczowe w języku angielskimsocial responsibility, discount stores, quality assurance
Streszczenie w języku polskimCelem publikacji jest przedstawienie społecznych dobrych praktyk sieci dyskontowych w zakresie zapewnienia jakości sprzedawanych produktów ze szczególnym uwzględnieniem asortymentu dóbr trwałego użytku w Polsce. Badania zostały oparte o literaturę przedmiotu i dostępne dane udostępniane przez sieci dyskontowe w sklepach, gazetkach reklamowych i stronach www. Artykuł składa się z wprowadzenia, rozdziału teoretycznego dotyczącego odpowiedzialności społecznej, zapewnienia jakości sprzedawanych w sieciach dyskontowych produktów, rozdziału analitycznego oraz pod-sumowania. Przeprowadzone analizy wskazują, że jakość produktów oraz potwierdzanie bezpieczeństwa produktów poprzez dobrowolną ich certyfikację stanowi wyraz odpowiedzialności społecznej sieci handlowych oraz coraz częściej podejmowane są działania w tym obszarze działalności firmy.
DOIDOI:10.33226/1231-7853.2019.11.14
URL https://www.pwe.com.pl/czasopisma/marketing-i-rynek/odpowiedzialnosc-spoleczna-sieci-dyskontowych-w-zakresie-zapewnienia-jakosci-produktow-w-polsce,a562719358
Językpl polski
Punktacja (całkowita)5
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 5.0, 09-04-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?