Odpowiedzialność społeczna sieci dyskontowych w zakresie zapewnienia jakości produktów w Polsce

Anna Michalska , Sławomir Zapłata

Abstract

The publication discusses the good practices of discountstores in the field of quality assurance of sold goods, withparticular focus on the non-food goods in Poland. Theresearch was based on the literature of the subject anddata made available by discount networks in stores,advertising newsletters and websites. The article consistsof an introduction, a theoretical chapter on socialresponsibility, quality assurance of products sold indiscount stores, an analytical chapter and a summary. Theanalyzes carried out indicate that the quality of productsand the confirmation of product safety through voluntarycertification is the expression of the social responsibility ofretail chains and more and more often activities areundertaken in this area of the company's operations.
Author Anna Michalska (WT / KPPJ)
Anna Michalska,,
- Department of Natural Science and Quality Assurance
, Sławomir Zapłata (WT / KEJ)
Sławomir Zapłata,,
- Department of Standardized Management Systems
Other language title versionsSocial responsibility of discount stores in the field of quality assurance of goods in Poland
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (0 pkt)
Issue year2019
No11
Pages92-96
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishspołeczna odpowiedzialność, sieci dyskontowe, zapewnienie jakości
Keywords in Englishsocial responsibility, discount stores, quality assurance
Abstract in PolishCelem publikacji jest przedstawienie społecznych dobrych praktyk sieci dyskontowych w zakresie zapewnienia jakości sprzedawanych produktów ze szczególnym uwzględnieniem asortymentu dóbr trwałego użytku w Polsce. Badania zostały oparte o literaturę przedmiotu i dostępne dane udostępniane przez sieci dyskontowe w sklepach, gazetkach reklamowych i stronach www. Artykuł składa się z wprowadzenia, rozdziału teoretycznego dotyczącego odpowiedzialności społecznej, zapewnienia jakości sprzedawanych w sieciach dyskontowych produktów, rozdziału analitycznego oraz pod-sumowania. Przeprowadzone analizy wskazują, że jakość produktów oraz potwierdzanie bezpieczeństwa produktów poprzez dobrowolną ich certyfikację stanowi wyraz odpowiedzialności społecznej sieci handlowych oraz coraz częściej podejmowane są działania w tym obszarze działalności firmy.
DOIDOI:10.33226/1231-7853.2019.11.14
URL https://www.pwe.com.pl/czasopisma/marketing-i-rynek/odpowiedzialnosc-spoleczna-sieci-dyskontowych-w-zakresie-zapewnienia-jakosci-produktow-w-polsce,a562719358
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 09-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?