Znaczenie krajowych relacji sieciowych dla internacjonalizacji oraz aktywności małych i średnich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych

Milena Ratajczak-Mrozek

Abstract

The aim of this article is to analyse the importance of domestic interpersonal and interorganisational relationships for the start of the internationalisation and the subsequent foreign activity of small and medium-sized enterprises. The article refers and complements the concept of domestic embeddedness and network model of internationalisation. It has been shown that a strong embeddedness in the domestic interpersonal and interorganisational relationships can be a solution for SMEs to overcome the challenges and barriers of internationalisation. The analysis is illustrated by a case study of two small companies from the IT and furniture industries
Author Milena Ratajczak-Mrozek (WGM / KMM)
Milena Ratajczak-Mrozek,,
- Department of International Marketing
Other language title versionsThe Importance of Domestic Network Relationships for Internationalisation and Foreign Activity of Small and Medium Enterprises
Journal seriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt)
Issue year2015
No233
Pages115-126
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishMSP, krajowe osadzenie, krajowe relacje, internacjonalizacja
Keywords in EnglishSME, domestic embeddedness, domestic relationships, internationalisation
Abstract in PolishCelem artykułu jest analiza znaczenia krajowych relacji interpersonalnych i międzyorganizacyjnych dla rozpoczęcia internacjonalizacji oraz samej aktywności małych i średnich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych. Artykuł nawiązuje i uzupełnia koncepcję lokalnego osadzenia działalności międzynarodowej oraz model sieciowy internacjonalizacji. Wykazano, że silne osadzenie w relacjach krajowych na poziomie interpersonalnym i międzyorganizacyjnym może stanowić dla MSP rozwiązanie służące pokonaniu wyzwań oraz barier związanych z internacjonalizacją. Rozważania zobrazowano studium przypadku dwóch małych przedsiębiorstw z branży IT i meblarskiej
URL https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_231_250/SE_233/08.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?