Earnings management and underpricing of IPOs on an emerging market

Joanna Lizińska , Leszek Czapiewski

Abstract

The empirical design of this study concentrates on earnings management activities around initial public offerings of equity (IPOs). Previous studies for developed markets mostly concluded that many companies managed earnings around important company events. Such practices were especially aggressive around important corporate events, and the IPO is reputedly one of them. This study aims at the measurement of the pervasiveness of earnings management and describing its consequences for company short-term market pricing on an emerging market, mainly for Poland. Earning management was measured with discretionary accruals proxied with the application of cross sectional models. The empirical research provided evidence that earnings management practices were also reported for Polish IPO companies around IPO. However, strong differences in aggressive earnings management among IPO firms were revealed during the subperiods of stable or bull versus bear market. Earnings management approximated by discretionary accruals had informative power in explaining first-day IPO returns.
Author Joanna Lizińska (WZ / KFP)
Joanna Lizińska,,
- Department of Corporate Finance
, Leszek Czapiewski (WZ / KFP)
Leszek Czapiewski,,
- Department of Corporate Finance
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2018
Vol6
No2
Pages7-20
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polish emisja akcji, pierwotna emisja akcji, IPO, rynek wschodzący, zarządzanie zyskami, manipulowanie zyskami, underpricing
Keywords in Englishequity issuance, initial public offering, IPO, emerging market, earnings management, underpricing.
Abstract in PolishWiele z dotychczasowych badań dla rynków wschodzących dowiodło, że praktyki manipulowania zyskami są powszechne wśród przedsiębiorstw, a zjawiska te nasilają się szczególnie w okolicy pewnych zdarzeń. Jednym z nich są pierwotne emisje akcji (IPO). Badania, których wyniki zawiera opracowanie, koncentrują się na manipulowaniu zyskami w okresie debiutu giełdowego dla Polski należącej – w okresie badania – do grona rynków wschodzących. Rezultaty dotyczą pomiaru skali tego zjawiska oraz jego konsekwencji dla rynkowej wyceny spółki. Pomiar zjawiska manipulowania zyskami następuje poprzez wykorzystanie proxy w postaci tzw. discretionary acruals, szacowanych z wykorzystaniem przekrojowej wersji modeli opartych na podejściu Jones. W roku debiutu poziom discretionary accruals był dodatni i statystycznie istotny, co pozwala wnioskować o występowaniu zjawiska manipulowania zyskami. Jednak skala agresywnego zarządzania zyskami różniła się w okresach prosperity i dekoniunktury giełdowej. Wykazano, że istnieje związek pomiędzy skalą manipulowania zyskami aproksymowaną poziomem uznaniowych korekt (accruals) i poziomem krótkoterminowego underpricingu.
DOIDOI:10.18559/SOEP.2018.2.1
URL http://soep.ue.poznan.pl/New_SOEP_site/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202018/01_lizinska_czapiewski.pdf
Languageen angielski
File
01_lizinska_czapiewski.pdf 433.61 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 25-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?