Why "Rich Farmers" Demand Financial Support?

Agnieszka Poczta-Wajda

Abstract

People tend to compare themselves with other people from their surroundings. This leads to a situation, in which even a rich person in absolute terms, can feel poor in relative terms, if people from surroundings are richer. We call it relative deprivation. Farmers in developed economies claim to be poor, because they compare themselves not with farmers in poor economies, but rather with other members of their own society who work outside the agriculture and whose incomes are usually higher. Feeling relatively deprived, farmers in developed economies demand stronger financial support and act intensively to convince policymakers to support them. Hence, the main aim of this paper is to analyze the relation between the relative deprivation of an average farmer in countries with different development level and the level of support for farmers. Results of this study prove that the level of relative deprivation of famers is strongly and positively correlated with the level of support for farmers. Hence the idea of relative deprivation might provide additional political explanation of different level of support for farmers in countries with different development level.
Author Agnieszka Poczta-Wajda (WE / KMiGŻ)
Agnieszka Poczta-Wajda,,
- Department of Macroeconomics and Agricultural Economics
Other language title versionsDlaczego "bogaci rolnicy" domagają się wsparcia finansowego?
Journal seriesRoczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, ISSN 1508-3535, (B 10 pkt)
Issue year2015
Vol17
No4
Pages237-242
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishWsparcie finansowe, Dochody rolnicze, Dopłaty dla rolnictwa
Keywords in EnglishFinancial support, Farm household income, Payments for agricultural
Abstract in PolishCelem badań było określenie relacji pomiędzy poziomem relatywnej deprywacji rolników w krajach o różnym poziomie rozwoju a poziomem wsparcia finansowego dla rolników. Ludzie porównują się zazwyczaj z innymi osobami ze swojego otoczenia, co może prowadzić do sytuacji, w której osoba bogata w ujęciu absolutnym będzie czuła się biedna w ujęciu relatywnym, jeżeli osoby z jej otoczenia będą bogatsze. Zjawisko to nazywa się relatywną deprywacją. Rolnicy krajów rozwiniętych uważają, że są biedni, ponieważ nie porównują się z rolnikami z biedniejszych gospodarek, tylko z innymi członkami własnego społeczeństwa, którzy pracują poza rolnictwem i których dochody są zazwyczaj wyższe. W takiej sytuacji rolnicy z krajów rozwiniętych domagają się większej pomocy finansowej i aktywnie działają, aby przekonać polityków do wspierania ich.
URL http://seria.com.pl/images/Pliki/repozytorium/17-4/17-4-Poczta.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2020-09-18)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?