Środowiskowe zrównoważenie gospodarstw rolnych FADN i jego determinanty

Bazyli Czyżewski , Anna Matuszczak , Marta Guth

Abstract

The main objective of the paper is to determine the environmental sustainability of FADN farms and its determinants by determining the effectiveness of the common agricultural policy subsidies for shaping a synthetic index of environmental sustainability. The synthetic index of environmental sustainability for the average farm in the region was determined by the Hellwig method. The differentiation of environmental sustainability has been carried out in three sections: in European regions, EU countries and economic classes. The increase in share of environmental payments and rural development in the total amount of subsidies has proved to be crucial for environmental sustainability, not just the increase in funds for this purpose. There is a general conclusion that single area payments do not help to achieve environmental sustainability, although this is a priority for the EU.
Author Bazyli Czyżewski (WE / KEiRK)
Bazyli Czyżewski,,
- Department of Education and Personnel Development
, Anna Matuszczak (WE / KMiGŻ)
Anna Matuszczak,,
- Department of Macroeconomics and Agricultural Economics
, Marta Guth (WE / KMiGŻ)
Marta Guth,,
- Department of Macroeconomics and Agricultural Economics
Other language title versionsEnvironmental sustainability of FADN farms and its determinants
Journal seriesZeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, ISSN 2391-9167, (B 9 pkt)
Issue year2017
No2 (25)
Pages192-212
Publication size in sheets1
Keywords in Polishzrównoważenie środowiskowe, gospodarstwa rolne FADN, WPR, rozwój zrównoważony
Keywords in Englishenvironmental sustainability, FADN farms, CAP, sustainable development
Abstract in PolishCelem głównym artykułu jest określenie środowiskowego zrównoważenia gospodarstw rolnych FADN i jego determinantów poprzez określenie skuteczności subsydiów wspólnej polityki rolnej dla kształtowania syntetycznego wskaźnika zrównoważenia środowiskowego. Syntetyczny wskaźnik zrównoważenia środowiskowego dla przeciętnego gospodarstwa rolnego w regionie określono metodą Hellwiga. Analiza zrównoważenia środowiskowego została przeprowadzone w trzech przekrojach: w regionach europejskich, krajach UE oraz klasach wielkości ekonomicznej. Dla zrównoważenia środowiskowego kluczowy okazał się wzrost udziału płatności środowiskowych i płatności na rozwój obszarów wiejskich w puli subsydiów, a nie tylko wzrost środków alokowanych na ten cel. Nasuwa się ogólna konkluzja, że jednolite płatności obszarowe nie sprzyjają osiąganiu równowagi środowiskowej, choć ta zalicza się do priorytetów UE.
URL http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171492422?q=a51f8bf1-71bb-480d-b1d3-5b0243809c61$1&qt=IN_PAGE
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 21-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2020-10-08)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?