Elements of the Prospect Theory in Strategic Investment Games

Marek Jarzęcki , Jacek Mizerka

Abstract

The article proposes a real option game analysis including elements of prospect theory. Bounded rationality of the competitor is assumed, whose perception is described by value and weighting functions. The problem is illustrated by numerical examples. The article initiates the discussion about the implications of behavioural finance achievements for real option games analysis and shared options valuation.
Author Marek Jarzęcki (UEP)
Marek Jarzęcki,,
- Poznań University of Economics and Business
, Jacek Mizerka (WZ / KFP)
Jacek Mizerka,,
- Department of Corporate Finance
Other language title versionsElementy teorii perspektywy w podejściu opcyjnym do analizy gier strategicznych
Journal seriesZeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 2450-7741, e-ISSN 2300-4460, [1733-2842], (B 9 pkt)
Issue year2015
No74 t. 1
Pages 433-446
Publication size in sheets0.55
Keywords in PolishOpcje realne, Teoria gier, Finanse behawioralne, Teoria perspektywy
Keywords in EnglishReal options, Game theory, Behavioural finance, Prospect theory
Abstract in PolishW artykule przedstawiono propozycję podejścia do analizy opcji rzeczywistych w kontekście teorii gier, uwzględniającą elementy teorii perspektywy. Zakłada się ograniczoną racjonalność konkurenta, którego percepcję opisano funkcją oceny i funkcją ważącą. Problem zilustrowano przykładami liczbowymi. Artykuł inicjuje dyskusję dotyczącą konsekwencji dorobku finansów behawioralnych dla analizy opcji rzeczywistych oraz wyceny opcji współdzielonych.
DOIDOI:10.18276/frfu.2015.74/1-37
URL http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/74-2015/FRFU-74-t1-433.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?