Innovative packaging improving food quality and extending its shelf life

Mariusz Tichoniuk

Abstract

The preliminary function of food packaging is the protection against external factors as well as ensuring the required product quality and consumer safety. Despite the development of new packaging technologies, conventional packaging fulfils this task in a passive way. Novel active packaging enables not just passive protection of packaged products, as well as an active influence improving their quality and extending shelf life. Innovative intelligent packaging enables on-going monitoring of the condition of packed food as well as evaluation of its storage and/or distribution conditions. These packaging allow to determine the real state of food products, which is a much better indicator of their quality and safety than the fixed date of their consumption. The article is a review of innovative packaging materials and other solutions used in active, intelligent and smart packaging for food. Food manufacturers reveal great interest in new solutions in the field of active packaging materials, especially in relation to novel moisture absorbers, oxygen scavengers and antimicrobial substances. Consumers are increasingly paying attention to smart food packaging with the function of the function of the quick assessment of their content their content and distribution conditions. In addition to market examples of innovative packaging, the article also presents interesting solutions that are still at the development stage and the author's work on materials with antimicrobial properties and on freshness indicators of packed food products.
Author Mariusz Tichoniuk (WT / KTiEPP)
Mariusz Tichoniuk,,
- Department of Industrial Products and Ecology
Other language title versionsNowoczesne opakowania poprawiające jakość i trwałość produktów spożywczych
Journal seriesTowaroznawcze Problemy Jakości. Polish Journal of Commodity Science, ISSN 1733-747X, (0 pkt)
Issue year2019
No1 (58)
Pages21-35
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishopakowania aktywne, opakowania inteligentne, smart packaging, aktywność przeciwdrobnoustrojowa, wskaźnik świeżości
Keywords in Englishactive packaging, intelligent packaging, smart packaging, antimicrobial activity, freshness indicator
Abstract in PolishPodstawową funkcją opakowania żywności jest jej ochrona przed czynnikami zewnętrznymi, a także zapewnienie wymaganej jakości produktu i bezpieczeństwa konsumentów. Mimo rozwoju nowych technologii pakowania tradycyjne opakowania realizują to zadanie w sposób bierny. Nowoczesne opakowania aktywne umożliwiają czynną ochronę zapakowanych produktów, a także aktywny wpływ na poprawę ich jakości i wydłużenie czasu przydatności do spożycia. Opakowania inteligentne umożliwiają z kolei bieżące monitorowanie stanu zapakowanej żywności oraz ocenę warunków jej przechowywania i/lub dystrybucji. Pozwala to na określenie rzeczywistego stanu produktów spożywczych, co jest znacznie lepszym wyznacznikiem ich jakości i bezpieczeństwa niż podana na opakowaniu data przydatności do spożycia. Prezentowany artykuł stanowi przegląd innowacyjnych materiałów opakowaniowych i gotowych rozwiązań stosowanych w opakowaniach aktywnych, inteligentnych oraz systemów typu „smart packaging” przeznaczonych do żywności. Producenci żywności zgłaszają duże zainteresowanie nowymi rozwiązaniami z zakresu aktywnych materiałów opakowaniowych, a zwłaszcza w odniesieniu do nowoczesnych pochłaniaczy wilgoci, absorberów tlenu czy substancji przeciwdrobnoustrojowych. Konsumenci coraz częściej zwracają uwagę na inteligentne opakowania do żywności z możliwością szybkiej oceny ich zawartości i warunków dystrybucji. Oprócz rynkowych przykładów innowacyjnych opakowań aktywnych i inteligentnych w artykule przedstawione zostały także ciekawe rozwiązania będące jeszcze na etapie badań oraz wyniki prac autora nad materiałami o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych i nad wskaźnikami świeżości zapakowanych produktów spożywczych.
DOIDOI:10.19202/j.cs.2019.01.02
URL http://www.tpj.uniwersytetradom.pl/index.php/en/number-tpj/215-2019/number-1-58-2019/739-innovative-packaging-improving-food-quality-and-extending-its-shelf-life
Languageen angielski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 17-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?