Właściwości modernizacji sfery przedsiębiorczej w kontekście państwowej polityki gospodarczej na Ukrainie

Sergii Ivanov , Vyacheslav Lyashenko , Anna Tolmachova , Oleksii Kvilinskyi

Abstract

In the process of economic transformation, the issues of modernization of entrepreneurial environment and issues support business development by government agencies are actual. Foreign and home experience of public policy is investigated in relation to doing business. Results over of analysis of dynamics of indexes of small and middle business of Ukraine entities are brought and influence of public policy is estimated on forming of enterprise activity in a country. On the basis of the conducted research suggestions are given in relation to the improvement of enterprise climate with the purpose of providing of height of sector of small and middle enterprises.
Author Sergii Ivanov - International Research Center Socio-Economic Problems of SocioEconomic Problems in Modernization and Cooperation Development, Scientific Director Poltava, Ukraine
Sergii Ivanov,,
-
, Vyacheslav Lyashenko - Institute of Industrial Economics of the NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine
Vyacheslav Lyashenko,,
-
, Anna Tolmachova - Institute of Industrial Economics of the NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine
Anna Tolmachova,,
-
, Oleksii Kvilinskyi (WE / KPGiS)
Oleksii Kvilinskyi,,
- Department of Economic and Local Government Policy
Other language title versionsFeatures of Modernization of Entrepreneurial Sphere in the Context of the National Economic Policy in Ukraine
Journal seriesEuropean Cooperation, ISSN 2449-7320, e-ISSN 2449-8726, (0 pkt)
Issue year2016
No3 (10)
Pages9-34
Publication size in sheets1.25
Keywords in Polishpaństwowa polityka, modernizacja sfery przedsiębiorczej, mały i średni biznes, deregulacja, bariery administracyjne
Keywords in Englishpublic policy, modernization of enterpreneurial sphere, small and AV enterprise, deregulation, administrative barriers
Abstract in PolishW procesie transformacji gospodarczej pozostają aktualne zagadnienia modernizacji środowiska przedsiębiorczego oraz problemy wsparcia rozwoju biznesu ze strony organów państwowych. W artykule zbadano doświadczenie państwowej polityki gospodarczej na Ukrainie z zakresu wspierania biznesu w porównaniu z innymi krajami. Przedstawiono wyniki analizy dynamiki wskaźników podmiotów małej i średniej przedsiębiorczości na Ukrainie i oceniono wpływ państwowej polityki na kształtowanie aktywności przedsiębiorczej w kraju. Na podstawie przeprowadzonego badania były podane propozycje co do polepszenia klimatu przedsiębiorczego z celem zapewnienia wzrostu sektora małej i średniej przedsiębiorczości.
URL http://we.clmconsulting.pl/index.php/we/article/view/140/436
Languagepl polski
Score (nominal)0
ScoreMinisterial score = 0.0, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 0.0, ArticleFromJournal - czasopismo zagraniczne spoza list
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?