Evolution trends in organic foof production in Poland

Hanna Pondel

Abstract

The production of organic food entails particular difficulties, which can be seen especially in the initial period of the implementation and improvement of the system. The success of the activities undertaken in this area can be measured by analysing the evolution trend of this kind of agricultural production, which is the aim of the present study. The trend was specified in relation to the number of organic agricultural producers and the size of the organic utilised agricultural area in the 2004-2014 period. The study used the method of least squares. In the analysed period, a clear linear trend can be seen in the shaping of the above mentioned parameters, with the trend being upward until 2013. As indicated by the defined trend functions, the number of organic agricultural producers in Poland may exceed 43 thousand in 2020, and the organic utilised agricultural area may reach 1.12 m. ha, assuming that no factors will occur that may seriously disrupt the functioning of the market.
Autor Hanna Pondel (WE / KMiBR)
Hanna Pondel
- Katedra Makroekonomii i Badań nad Rozwojem
Inne wersje tytułuTendencje rozwojowe produkcji żywności ekologicznej w Polsce
Tytuł czasopisma/seriiJournal of Research and Applications in Agricultural Engineering, [Prace Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych], ISSN 1642-686X, [0324-8739], (B 12 pkt)
Rok wydania2016
Tom61
Nr4
Paginacja132-135
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskimżywność ekologiczna, tendencja rozwojowa, funkcja trendu
Słowa kluczowe w języku angielskimorganic food, evolution trend, trend function
Streszczenie w języku polskimProdukcja ekologicznej żywności wiąże się z określonymi trudnościami, widocznymi zwłaszcza w początkowym okresie wdrażania i doskonalenia systemu. Skuteczność i atrakcyjność podejmowanych w tym obszarze działań można ocenić na podstawie analizy tendencji rozwojowej tego kierunku produkcji rolnej, która jest celem niniejszego opracowania. Trend oszacowano w odniesieniu do liczby ekologicznych producentów rolnych oraz powierzchni ekologicznych UR w latach 2004-2014. W pracy zastosowano metodę najmniejszych kwadratów. W analizowanym okresie można zaobserwować wyraźny trend liniowy w kształtowaniu się powyższych parametrów - do 2013 r. z tendencją wzrostową. Jak wynika z wyznaczonych funkcji trendu, w 2020 roku liczba ekologicznych producentów rolnych mogłaby w Polsce przekroczyć 43 tys., a powierzchnia ekologicznych użytków rolnych osiągnąć 1,12 mln ha, przy założeniu niewystąpienia czynników silnie zakłócających funkcjonowanie rynku.
URL http://www.pimr.poznan.pl/biul/2016_4_HP.pdf
Języken angielski
Punktacja (całkowita)12
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 12.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 12.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?