Evolution trends in organic foof production in Poland

Hanna Pondel

Abstract

The production of organic food entails particular difficulties, which can be seen especially in the initial period of the implementation and improvement of the system. The success of the activities undertaken in this area can be measured by analysing the evolution trend of this kind of agricultural production, which is the aim of the present study. The trend was specified in relation to the number of organic agricultural producers and the size of the organic utilised agricultural area in the 2004-2014 period. The study used the method of least squares. In the analysed period, a clear linear trend can be seen in the shaping of the above mentioned parameters, with the trend being upward until 2013. As indicated by the defined trend functions, the number of organic agricultural producers in Poland may exceed 43 thousand in 2020, and the organic utilised agricultural area may reach 1.12 m. ha, assuming that no factors will occur that may seriously disrupt the functioning of the market.
Author Hanna Pondel (WE / KMiBR)
Hanna Pondel,,
- KMiBR
Other language title versionsTendencje rozwojowe produkcji żywności ekologicznej w Polsce
Journal seriesJournal of Research and Applications in Agricultural Engineering, [Prace Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych], ISSN 1642-686X, [0324-8739], (B 12 pkt)
Issue year2016
Vol61
No4
Pages132-135
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishżywność ekologiczna, tendencja rozwojowa, funkcja trendu
Keywords in Englishorganic food, evolution trend, trend function
Abstract in PolishProdukcja ekologicznej żywności wiąże się z określonymi trudnościami, widocznymi zwłaszcza w początkowym okresie wdrażania i doskonalenia systemu. Skuteczność i atrakcyjność podejmowanych w tym obszarze działań można ocenić na podstawie analizy tendencji rozwojowej tego kierunku produkcji rolnej, która jest celem niniejszego opracowania. Trend oszacowano w odniesieniu do liczby ekologicznych producentów rolnych oraz powierzchni ekologicznych UR w latach 2004-2014. W pracy zastosowano metodę najmniejszych kwadratów. W analizowanym okresie można zaobserwować wyraźny trend liniowy w kształtowaniu się powyższych parametrów - do 2013 r. z tendencją wzrostową. Jak wynika z wyznaczonych funkcji trendu, w 2020 roku liczba ekologicznych producentów rolnych mogłaby w Polsce przekroczyć 43 tys., a powierzchnia ekologicznych użytków rolnych osiągnąć 1,12 mln ha, przy założeniu niewystąpienia czynników silnie zakłócających funkcjonowanie rynku.
URL http://www.pimr.poznan.pl/biul/2016_4_HP.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 12.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 12.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?