Wpływ zmian zachowań nabywców końcowych na funkcjonowanie odzieżowych łańcuchów dostaw

Magdalena Kopeć

Abstract

So far, in their scientific papers on the dominant and dominated supply chains the researchers frequently pertain their speculations to the clothing industry. This industry, contrary to other industry branches, is a subject to intense pressure from the buyers. The researches assume the paradox of the changeable behaviours of the end buyers as constants, which deprives the buyers of their proper amount of impact on the development of the described chains. Therefore, the pattern of clothing supply chains has been remodelled based on the conducted research. One additional important aspect has been added to the old model. This aspect is crucial in understanding and assessing the phenomenon of the dominated supply chains. In addition, the current trends emerging in the realm of changeable buyers' behavior in reference to the entire clothing industry have been aggregated in the paper.
Author Magdalena Kopeć (WZ / KLiT)
Magdalena Kopeć,,
- Department of Logistics and Transport
Other language title versionsThe Impact of Changes in End Buyer's Behaviour on the Operations of Fashion Supply Chains
Journal seriesZeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, ISSN 0208-4821, (B 8 pkt)
Issue year2016
No58
Pages63-69
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishłańcuch dostaw, nabywcy końcowi, branża odzieżowa
Abstract in PolishBiorąc pod uwagę aktualne zjawiska i procesy zachodzące w branży odzieżowej, charakteryzującej się nadpodażą i wyniszczającym utowarowieniem, a także skracającym się cyklem życia mody (podsezonu), można stwierdzić, że siłą napędową odzieżowych łańcuchów dostaw jest bez wątpienia nabywca końcowy (czyli klient), który ma istotne znaczenie dla oceny zjawiska zdominowanych łańcuchów dostaw i ich zrozumienia. Dlatego trzeba uwzględniać zarówno jego rolę, jak i wpływ zmian zachowań nabywczych na funkcjonowanie i rozwój omawianych łańcuchów dostaw. Zwłaszcza że stanowią one przejaw pewnych postaw, które aktualnie oscylują wokół szeroko rozumianej transparentności w całym łańcuchu dostaw, co może spowodować, że zmniejszy się siła dominacji w odzieżowych łańcuchach dostaw, ale także staną się one bardziej zrównoważone w pełnym tego słowa znaczeniu.
URL http://ekonom.ug.edu.pl/web/download.php?OpenFile=2004
Languagepl polski
Score (nominal)8
ScoreMinisterial score = 8.0, 12-04-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 12-04-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruModelowanie procesów i systemów logistycznych, Cz. 15
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?