Strategie europejskich łańcuchów dostaw zmierzające do redukcji negatywnych konsekwencji realizacji brexitu

Zbigniew Bentyn

Abstract

Starting the Brexit process means the need to adjust the supply chains operations to the anticipated changes. Owing to the logistics experience, it is possible to anticipate potential problems related to logistic operations of enterprises from both the United Kingdom and the European Union. The aim of the study is to present actions within European supply chains aimed at preventing anticipated negative consequences of Brexit implementation. Formulating appropriate measures to protect the normal operation of enterprises requires the analysis of potential areas of sensitivity of given supply chains. Difficulties regarding the increase in logistics costs and the extension of the time of crossing the future border are associated with administrative difficulties. Therefore, the aim of many companies is to search for local suppliers and resulting in shortening supply chains and reducing the risk of crossing the border with the European Union.
Author Zbigniew Bentyn (WGM / KLM)
Zbigniew Bentyn,,
- Department of International Logistics
Other language title versionsEuropean supply chains strategies aimed at the reduction of negative consequences for completion of Brexit
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2018
No523
Pages33-42
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polish brexit, europejskie łańcuchy dostaw, logistyka międzynarodowa
Keywords in EnglishBrexit, European supply chains, international logistics.
Abstract in PolishRozpoczęcie procesu brexitu oznacza konieczność dostosowania działających łańcuchów dostaw do przewidywanych zmian. Dzięki doświadczeniu logistyków można przewidywać potencjalne problemy związane z działalnością logistyczną przedsiębiorstw zarówno ze Zjednoczonego Królestwa, jak i z Unii Europejskiej. Celem opracowania jest przedstawienie działań w obrębie europejskich łańcuchów dostaw zmierzających do zapobiegania przewidywanym negatywnym konsekwencjom urzeczywistnienia brexitu. Sformułowanie odpowiednich działań zabezpieczających normalną działalność przedsiębiorstw wymaga analizy potencjalnych obszarów wrażliwości danych łańcuchów dostaw. Problemy dotyczące wzrostu kosztów logistycznych oraz wydłużenia czasu przekraczania przyszłej granicy związane są z utrudnieniami administracyjnymi. Celem wielu firm jest więc poszukiwanie lokalnych dostawców i wynikające z niego skracanie łańcuchów dostaw oraz redukcja ryzyka przekraczania granicy z Unią Europejską.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.523.03
URL https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/107567/edition/61195
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 20-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-09-23)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?