The Importance of Selected Determinants of Assets Reproduction in Agricultural Holdings in Poland

Aleksander Grzelak

Abstract

The main aim of this article is to identify the importance of the determinants that shape processes of reproduction of assets (fixed assets excluding land) in agricultural holdings in Poland conducting agricultural accountancy (FADN). The temporal scope of the analysis covers the period 2004-2012. One has stated that in a situation of economic growth the level of assets reproduction also noticeably improved; whereas the economic downturn was accompanied by impairment of those processes and dominance of narrowed reproduction. The influence of on reproduction processes of assets in agricultural holdings take place mainly on the channel: the conditions of business outlook-reproduction and productive resources - production - income - propensity to invest-reproduction. Among resource factors, one of relatively more importance in shaping of reproduction processes is capital factor. The level of education of farm manager also differentiated the scale of reproduction processes.
Author Aleksander Grzelak (WE / KMiGŻ)
Aleksander Grzelak,,
- Department of Macroeconomics and Agricultural Economics
Other language title versionsZnaczenie wybranych determinant procesów reprodukcji majątku gospodarstw rolnych w Polsce
Journal seriesActa Scientiarum Polonorum. Seria: Oeconomia, ISSN 1644-0757, (B 15 pkt)
Issue year2016
Vol15
No2
Pages49-61
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishrolnictwo, reprodukcja majątku, inwestycje, Polska
Keywords in Englishagriculture, reproduction of assets, investments, Poland
Abstract in PolishGłównym celem artykułu jest rozpoznanie znaczenia determinant kształtujących procesy reprodukcji w gospodarstwach rolnych w Polsce prowadzących rachunkowość rolną FADN. Zakres czasowy analiz odnosi się do okresu 2004-2012. W sytuacji poprawy koniunktury miała miejsce wyraźna poprawa jeśli chodzi o dynamikę reprodukcji majątku, natomiast jej pogorszeniu towarzyszyło osłabienie tych procesów i dominacja reprodukcji zawężonej. Oddziaływanie na procesy reprodukcji majątku w gospodarstwach rolnych zachodzi głównie poprzez kanały: warunki koniunktury - reprodukcja oraz zasoby produkcyjne - produkcja - dochody - skłonność do inwestycji - reprodukcja. Spośród czynników zasobowych relatywnie wyraźne zależności oddziaływania zaobserwowano w przypadku czynnika kapitału (wartość środków trwałych z wyłączeniem ziemi). Czynnikami sprzyjającymi procesom reprodukcji był także wyższy stopień wykształcenia zarządzającego gospodarstwem rolnym oraz skala dywersyfikacji profilu działalności w gospodarstwie.
URL http://acta_oeconomia.sggw.pl/wp-content/uploads/Acta_Oeconomia_15_2_2016.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)15
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 15.0, 19-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 15.0, 19-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2021-07-25)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?