Warunki i decyzje mieszkaniowe seniorów na lokalnym rynku nieruchomości

Łukasz Strączkowski , Marcin Boruta

Abstract

According to experts, continuous population aging will bring about numerous changes on the housing market. There is widening discussion on the provision of adequate care for the elderly, matching housing to seniors’ preferences and expectations, and decisions related to the prospective changes of their housing conditions and the choice of a new home. The paper contributes to the debate, showing the housing situation of older people. In order to achieve the aim, a questionnaire survey was conducted among senior citizens examining their housing situation. The research findings show that seniors want to age in place as long as possible with the assistance of formal or informal helpers. Moreover, younger groups of seniors tend to be more open to living in senior housing estates as well as for co-housing in exchange for help. Seniors that live independently would rather move into a nursing home, either private or public.
Author Łukasz Strączkowski (WZ / KIiN)
Łukasz Strączkowski,,
- Department of Investment and Real Estate
, Marcin Boruta (WZ / KIiN)
Marcin Boruta,,
- Department of Investment and Real Estate
Other language title versionsSeniors̓ Housing Conditions and Their Decisions on the Local Housing Market
Journal seriesZeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1898-6447, (B 11 pkt)
Issue year2018
No3 (975)
Pages69-81
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polish seniorzy, rynek mieszkaniowy, starość demograficzna, mieszkalnictwo senioralne
Keywords in Englishseniors, housing market, demographic aging, senior housing
Abstract in PolishZgodnie z prognozami demograficznymi postępujące zjawisko starzenia się społeczeństwa wymusi szereg zmian na rynku mieszkaniowym. Coraz częściej podejmuje się różnego rodzaju dyskusje na tematy związane z zapewnieniem odpowiedniej opieki osobom starszym oraz dopasowaniem oferty mieszkaniowej do preferencji i oczekiwań seniorów, jak również na tematy związane z decyzjami dotyczącymi ewentualnej zmiany warunków mieszkaniowych i wyboru nowego miejsca zamieszkania. Niniejszy artykuł wpisuje się w nurt tej dyskusji, jego celem jest bowiem przedstawienie sytuacji mieszkaniowej osób starszych. W tym celu wykorzystano badania kwestionariuszowe na temat sytuacji mieszkaniowej przeprowadzone wśród seniorów. Uzyskane rezultaty badań świadczą o tym, że seniorzy pragną jak najdłużej pozostawać w swoich domach, korzystając z opieki ze strony opiekunów formalnych bądź nieformalnych. Ponadto stosunkowo młodsze grupy seniorów cechuje większa otwartość na osiedla mieszkaniowe przeznaczone dla seniorów oraz mieszkanie z innymi ludźmi w zamian za opiekę, zaś seniorzy mieszkający samodzielnie w większym stopniu akceptują zamieszkiwanie w domu spokojnej starości – prywatnym lub państwowym.
DOIDOI:10.15678/ZNUEK.2018.0975.0305
URL https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/1476
Languagepl polski
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 11.0, 18-09-2020, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2020-09-24)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?