Środowisko przyrodnicze obszarów wiejskich - czynnik konkurencyjności czy bariera ograniczająca rozwój?

Hanna Pondel

Abstract

The problem of proper management of natural resources of the rural areas becomes extremely difficult when combined with the competitiveness of these areas. The competitiveness of units and regions is usually associated with economic growth which classical approach is now replaced by different concepts promoting the natural environment. The presence of resources and values of the natural environment itself is still not considered a factor that guarantees improvement of its competitiveness and development, and what is more - the status of the resources, their quality and protection may limit development of a commune. The goal hereunder is presentation of the natural environment as an element of the rural areas competitiveness and assessment of environmental conditions which affect improvement or decrease of competitiveness of these areas.
Author Hanna Pondel (WE / KMiBR)
Hanna Pondel,,
- KMiBR
Other language title versionsThe Natural Environment of Rural Areas - a Factor of Competitiveness or a Barrier Preventing Development?
Journal seriesStudia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, ISSN 2080-4881, e-ISSN 2300-4096, [2450-7733, 2300-4096], (B 9 pkt)
Issue year2015
No41/2
Pages65-74
Publication size in sheets0.55
Keywords in PolishŚrodowisko przyrodnicze, Obszary wiejskie, Konkurencyjność, Bariery rozwojowe
Keywords in EnglishNatural environment, Rural areas, Competitiveness, Development barriers
Abstract in PolishProblem odpowiedniego gospodarowania zasobami środowiska przyrodniczego obszarów wiejskich nabiera niezwykłej wagi w powiązaniu z konkurencyjnością tych terenów. Konkurencyjność jednostek i regionów najczęściej jest wiązana ze wzrostem gospodarczym, którego klasyczne rozumienie zastępuje się jednak różnymi koncepcjami uwzględniającymi środowisko przyrodnicze. Samo występowanie zasobów i walorów środowiska przyrodniczego na danym obszarze nie jest jeszcze czynnikiem gwarantującym wzrost jego konkurencyjności i rozwój, co więcej - stan zasobów, ich jakość oraz ochrona mogą generować ograniczenia w rozwoju gminy. Celem opracowania jest prezentacja środowiska przyrodniczego jako elementu konkurencyjności obszarów wiejskich oraz ocena uwarunkowań środowiskowych wpływających na poprawę bądź ograniczenie konkurencyjności tych obszarów.
URL https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/707/1311.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-09-19)
Additional fields
Tytuł numeruGospodarka regionalna i międzynarodowa
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?