Partnerstwa akademickie (business-academia) - rola uniwersytetów i instytucji naukowych w rozwoju współpracy w sektorze biofarmaceutycznym

Łukasz Puślecki

Abstract

The aim of this article is to review the development of modern business-academia Alliance and their impact on the development of cooperation in the biopharmaceutical sector based on the latest data from the Association of Strategic Alliance Professionals (ASAP). Examples of cooperation between companies, universities and research institutes will be presented, as well as possible ways of gaining innovation by companies from universities and research institutes in the model of open innovation
Autor Łukasz Puślecki (WGM / KZM)
Łukasz Puślecki
- Katedra Zarządzania Międzynarodowego
Inne wersje tytułuBusiness Alliances - the Role of Universities and Scientific Institutions in the Development of Cooperation of Biopharmaceutical Sector
Tytuł czasopisma/seriiPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Rok wydania2017
Nr499
Paginacja213-222
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskimfirmy biofarmaceutyczne, biofarmacja, alians otwartych innowacji, innowacja, partnerstwo akademickie
Słowa kluczowe w języku angielskimbiopharma companies, biopharmacy, open innovation alliance, innovation, academia alliances
Streszczenie w języku polskimCelem artykułu jest ocena możliwości rozwoju współczesnych partnerstw akademickich (business-academia) i ich wpływu na rozwój współpracy w sektorze biofarmaceutycznym w oparciu o najnowsze dane uzyskane z ASAP (Association of Strategic Alliance Professionals). Zaprezentowane zostaną przykłady współpracy firm, uniwersytetów i instytutów badawczych, a także możliwe formy pozyskiwania innowacji przez firmy z uniwersytetów i instytutów badawczych w ramach modelu otwartych innowacji.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.499.20
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/92681
Językpl polski
Punktacja (całkowita)10
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 10.0, 24-03-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?