Zakrzywiona magistrala w niestacjonarnej gospodarce Gale'a : część I

Emil Panek

Abstract

In the reference to papers Panek (2013, 2014a) we present the so called "weak" version of the twisted turnpike in the non-stationary Gale economy. A geometrical representation of such twisted turnpike is a curve in the state-space, which is a counterpart of von Neumann ray in a stationary Gale economy.
Author Emil Panek (WIiGE / KEM)
Emil Panek,,
- Department of Mathematical Economics
Other language title versionsTwisted Turnpike in the Non-Stationary Gale Economy : Part I
Journal seriesPrzegląd Statystyczny, ISSN 0033-2372, (B 14 pkt)
Issue year2015
Vol62
No2
Pages149-163
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishniestacjonarna gospodarka Gale’a, równowaga von Neumanna, zakrzywiona magistrala, „słabe” twierdzenie o magistrali
Keywords in Englishnon-stationary Gale economy, von Neumann equilibrium, twisted turnpike, “weak” turnpike theorem
Abstract in PolishW nawiązaniu do prac Panek (2013, 2014a) w artykule udowodniono tzw. "słabe" twierdzenie o zakrzywionej magistrali, na której gospodarka osiąga maksymalne tempo wzrostu. Obrazem geometrycznym takiej magistrali jest krzywa w przestrzeni stanów gospodarki - odpowiednik promienia von Neumanna w stacjonarnym modelu Neumanna-Gale'a.
URL http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202015/Zeszyt%202/Przeglad%20Stat%202-2015%2003%20Panek%28Zakrzywiona%29.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)14
ScoreMinisterial score = 14.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 14.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?