Światowa produkcja biokomponentów płynnych po 2000 roku: poziom i dynamika

Michał Borychowski

Abstract

As crude oil resources decrease, the demand for this raw material is growing and its extraction is becoming less certain. In this situation the world turns to renewable energy sources, which include inter alia liquid biocomponents I generation (conventional biocomponents), which are produced from agricultural raw materials. The global biofuels has been sector is for several years developing fast. The main indications of this is the increasing production and consumption of liquid biocomponents in an increasing number of countries on all continents - both in developed countries, as well as developing countries. The main basis for the development of this industry tends to be the economic benefits, but we must not ignore the risks that arise in relation to this segment of the economy. The significance of this subject is fact that today the importance of liquid biocomponents (and other renewable energy sources) is increasing. In addition, the production of biofuels from edible agricultural raw materials is controversial, and hence we need a world wide discourse to look at the sector from the perspective of both the benefits and risks (economic, social, environmental). The purpose of this article is to present the production and consumption of liquid biocomponents worldwide and in selected countries the release dynamics in recent years. In addition, this article is an attempt to identify the factors determining the development of the industry on a global scale.
Author Michał Borychowski (WE / KMiGŻ)
Michał Borychowski,,
- Department of Macroeconomics and Agricultural Economics
Other language title versionsProduction of Liquid Biofuels in the World after 2000. Its Level and Dynamics
Journal seriesProgress in Economic Sciences, ISSN 2300-4088, e-ISSN 2391-5951, (0 pkt)
Issue year2014
No1
Pages111-119
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishbiokomponenty ciekłe, biopaliwa ciekłe, etanol, estry, sektor biopaliw, surowce rolne
Keywords in Englishliquid biocomponents, liquid biofuels, ethanol, esters, the liquid biofuels sector, agricultural raw materials
Abstract in PolishWobec malejących zasobów ropy naftowej, przy stale rosnącym popycie oraz wzrastającej niepewności co do jej wydobycia z powodu zaostrzających się konfliktów w regionach bogatych w złoża tego surowca, świat zwraca się ku odnawialnym źródłom energii, do których należą między innymi biokomponenty płynne I generacji (biokomponenty konwencjonalne) wytwarzane z surowców rolnych. Globalny sektor biopaliw ciekłych przeżywa od kilkunastu lat dynamiczny rozwój, czego głównym przejawem są zwiększająca się produkcja i zużycie biokomponentów w coraz większej liczbie krajów na wszystkich kontynentach - zarówno w państwach rozwiniętych (i wysokorozwiniętych), jak i rozwijających się. Głównymi przesłankami rozwoju tej branży wydają się być korzyści ekonomiczne, niemniej nie należy pomijać zagrożeń, które pojawiają się w odniesieniu do tego segmentu gospodarki. Do podjęcia niniejszej tematyki skłania fakt, iż współcześnie znaczenie biokomponentów (oraz innych odnawialnych źródeł energii) rośnie. Dodatkowo, wytwarzanie biopaliw z jadalnych surowców rolnych budzi kontrowersje w wielu środowiskach, stąd potrzeba na świecie szerokiego dyskursu i spojrzenia na ten sektor przez pryzmat zarówno korzyści, jak i zagrożeń (ekonomicznych, społecznych, ekologicznych). Celem artykułu jest przedstawienie produkcji biokomponentów ciekłych na świecie oraz w wybranych krajach, dla ukazania jej dynamiki w ostatnich kilkunastu latach. Ponadto podjęto próbę wskazania czynników determinujących rozwój tej branży w skali globalnej.
DOIDOI:10.14595/PIES/01/008
URL http://www.pne.pwsz.pila.pl/DOI/08_Rocznik_Naukowy_IE_1-2014_Borychowski.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)0
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 0.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 0.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*5 (2021-08-04)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?