Drzewo decyzyjne - narzędzie wspomagające proces decyzyjny. Znakowanie żywności

Urszula Samotyja

Abstract

Food labelling is the food business operators’ responsibility. An algorithm was proposed in the form of a decision tree to serve as a tool to assist decision-making process related to the duty of shelf-life labelling. Under the current regulations, when choosing the way of labelling (date of minimum durability and the „use by date”) the criteria of microbiological quality must be taken into account. The paper presents a case for the fact that this is too narrow approach to the problem of ensuring consumer’s safety.
Author Urszula Samotyja (WT / KTAS)
Urszula Samotyja,,
- Department of Food Commodity Science
Other language title versionsThe Decision Tree – a Tool Supporting the Decision Process. Food Labelling
Journal seriesPrzemysł Spożywczy, ISSN 0033-250X, e-ISSN 2449-996X, (B 12 pkt)
Issue year2017
No2
Pages46-48
Publication size in sheets0.3
Keywords in Polishtrwałość, znakowanie żywności, bezpieczeństwo żywności, drzewo decyzyjne
Keywords in Englishshelf life, food labelling, food safety, decision tree
Abstract in PolishOdpowiedzialność za znakowanie żywności spoczywa na podmiocie wprowadzającym żywność do obrotu. W artykule przedstawiono propozycję algorytmu w formie drzewa decyzyjnego, mogącego stać się narzędziem wspomagającym proces podejmowania decyzji związanych z obowiązkiem znakowania informacją dotyczącą trwałości. W świetle obowiązujących regulacji, przy dokonywaniu wyboru sposobu znakowania (data minimalnej trwałości albo termin przydatności do spożycia) należy brać pod uwagę kryteria jakości mikrobiologicznej. W pracy przedstawiono argumenty, że jest to zbyt wąskie podejście do problematyki zapewnienia bezpieczeństwa konsumentowi.
DOIDOI:10.15199/65.2017.2.8
URL http://sigma-not.pl/publikacja-103972-znakowanie-%C5%BCywno%C5%9Bci.-drzewo-decyzyjne-narz%C4%99dzie-wspomagaj%C4%85ce-proces-decyzyjny-przemysl-spozywczy-2017-2.html
Languagepl polski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 12.0, 15-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?