Determinanty sukcesu przedsięwzięć kooperacyjnych

Dariusz Nowak

Abstract

Contemporary, highly competitive economy as well as the progressive globalization and internationalization realized to entrepreneurs that autonomous and isolated activity is doomed to failure. It reduces the possibility of absorption of innovation, access to new technologies, knowledge, financial resources and enables to tackle new instruments of material and human resources management. It is required, therefore, pro-active approach to the problem of co-operation understood as the joint implementation of objectives which is based on a common, collaborative action that reduces costs and increases efficiency. The success of joint ventures is nevertheless determined by many factors of different scope, impact of interaction and varying impact on mutual relations. The growing role of cooperation, especially in the context of cooperative product development, contributed to the formulation of the paper objective for which there was adopted identification of the critical success factors of joint ventures.
Author Dariusz Nowak (WZ / KZAZP)
Dariusz Nowak,,
- KZAZP
Other language title versionsFactors Influencing the Success of Cooperative Undertaking
Journal seriesStudia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, ISSN 2080-4881, e-ISSN 2300-4096, [2450-7733, 2300-4096], (B 9 pkt)
Issue year2017
No48/3
Pages319-332
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishwspółpraca, współpraca przedsiębiorstw
Keywords in Englishcooperation, enterprises cooperation
Abstract in PolishWspółczesna, silnie konkurencyjna gospodarka, a także postępujące procesy globalizacji i internacjonalizacji uświadomiły przedsiębiorcom, że autonomiczna i odizolowana działalność skazana jest na niepowodzenie. Ogranicza bowiem możliwość absorpcji innowacji, dostęp do nowych technologii, wiedzy, zasobów finansowych, a także uniemożliwia opanowanie nowych instrumentów gospodarowania zasobami. Wymagane jest zatem proaktywne podejście do problemu kooperacji rozumianej jako wspólna realizacja celów. Podkreśla się jednak, że o powodzeniu wspólnych przedsięwzięć decyduje wiele czynników o różnym zakresie, różnej sile oddziaływania i różnym wpływie na wzajemne relacje. Rosnąca rola współpracy przyczyniła się do sformułowania celu opracowania, za który przyjęto identyfikację podstawowych czynników sukcesu wspólnych przedsięwzięć
DOIDOI:10.18276/sip.2017.48/3-26
URL https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/6172/23143.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 12-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?