Typy koopetycji międzygminnej w polskich obszarach metropolitalnych

Piotr Bartkowiak , Maciej Koszel

Abstract

The article deals with the problem of shaping inter-organizational relations in the context of their cooperation and competition (known also as coopetition) between local government units. Empirical research was conducted in 2015/2016 with the example of self-government units in Polish metropolitan areas. An assumption was made, that the dominant approach used in that matter is cooperation. The main objective of the paper was to 1) prepare a typology of coopetition among chosen units and 2) identify the dominant type. A questionnaire was used as a main research tool, dedicated and addressed to the representatives of local government unit's authorities.
Author Piotr Bartkowiak (WZ / KIiN)
Piotr Bartkowiak,,
- Department of Investment and Real Estate
, Maciej Koszel (WZ / KIiN)
Maciej Koszel,,
- Department of Investment and Real Estate
Other language title versionsTypes of co-opetition among local government units in polish metropolitan areas
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2017
Vol5
No9
Pages21-36
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polishkoopetycja, obszary metropolitalne, strategie relacyjne
Keywords in Englishcoopetition, metropolitan areas, relational strategy
Abstract in PolishArtykuł dotyczy problematyki kształtowania relacji międzyorganizacyjnych w ujęciu współpracy i konkurencji (jednocześnie definiowanych jako koopetycja) podejmowanej przez jednostki samorządu terytorialnego na szczeblu gminnym. Podmiotem badań empirycznych przeprowadzonych na przełomie 2015 i 2016 roku były samorządy tworzące obszary metropolitalne w Polsce (łącznie 345 gmin i miast). Kierowano się przesłanką, że w przypadku wybranych podmiotów dominującym podejściem w ramach kształtowania relacji jest współpraca. Celem badań było, po pierwsze, opracowanie typologii relacji podejmowanych w polskich obszarach metropolitalnych, po drugie, identyfikacja typu dominującego. Narzędziem badawczym, które posłużyło osiągnięciu sformułowanych celów, był kwestionariusz ankiety kierowany do przedstawicieli najwyższych władz samorządowych w wybranej grupie podmiotów.
DOIDOI:10.18559/SOEP.2017.9.2
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/New_SOEP_site/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202017/02_koszel_bartkowiak.pdf
Languagepl polski
File
Koszel_Bartkowiak.pdf 161.95 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 11-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruWybory strategiczne w warunkach niepewności. Teoria i praktyka
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?