Badania porównawcze atrakcyjności turystycznej powiatów z uwzględnieniem ich otoczenia

Piotr Łysoń , Marcin Szymkowiak , Łukasz Wawrowski

Abstract

The main aim of the article is to describe the method of including powiats' surrounding area in the Polish research. In such analyses, information from beyond the examined area have not been considered so far. For the purposes of the study, a procedure was developed for setting the value of indicators including the resources from both a certain powiat and its' surrounding area, which was determined according to consistent and transparent criteria. The exemplification of the method was presented for the cultural attractiveness index, which is one of the tourist attractiveness index components.
Author Piotr Łysoń - Główny Urząd Statystyczny w Warszawie (GUS Warszawa)
Piotr Łysoń,,
-
, Marcin Szymkowiak (WIiGE / KS)
Marcin Szymkowiak,,
- Department of Statistics
, Łukasz Wawrowski (WIiGE / KS)
Łukasz Wawrowski,,
- Department of Statistics
Other language title versionsComparative Studies of the Tourist Attractiveness of Polish Powiats with Regard to Their Surroundings
Journal seriesWiadomości Statystyczne, ISSN 0043-518X, (B 12 pkt)
Issue year2016
No12
Pages45-57
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishotoczenie powiatów, atrakcyjność turystyczna powiatów, atrakcyjność kulturowa powiatów, zróżnicowanie terytorialne
ASJC Classification2700 General Medicine
Abstract in PolishGłównym celem artykułu jest opis metody uwzględniania otoczenia powiatów w polskich badaniach. W analizach tego typu (do tej pory) często nie brano pod uwagę informacji spoza badanego obszaru. Na użytek badania opracowano procedurę wyznaczania wartości wskaźników uwzględniających zasoby zarówno z danego powiatu, jak i z otaczającego go obszaru wyznaczanego według jednolitych i przejrzystych kryteriów. Egzemplifi-kację metody przedstawiono dla wskaźnika atrakcyjności kulturowej, który jest jednym z komponentów wskaźnika atrakcyjności turystycznej.
Languagepl polski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 12.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 12.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2021-06-13)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?