Istotność jako podstawowa zasada zintegrowanej sprawozdawczości przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego

Marta Szczepańska

Abstract

The main objective of this article is to indicate the importance of the materiality principle in the light of integrated reporting in a socially responsible company. The article presents the essence and importance of the concept of integrated reporting in a socially responsible company, which is the starting point for further research. Then the article focuses on the materiality principle, which is presented on the basis of accounting theory and practice as well as the latest G4 Sustainability Reporting Guidelines developed by the Global Reporting Initiative
Author Marta Szczepańska (WZ / KR)
Marta Szczepańska,,
- Department of Accounting
Other language title versionsMateriality as a Key Principle of Integrated Reporting in a Socially Responsible Company
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2015
Vol3
No1
Pages178-190
Publication size in sheets0.65
Keywords in PolishSprawozdawczość zintegrowana, Ramowe Zasady Raportowania, Rachunkowość, Społeczna odpowiedzialność, Zasady rachunkowości
Keywords in EnglishIntegrated reporting, Global Reporting Initiative (GRI), Accounting, Social Responsibility, Accounting principles
Abstract in PolishCelem głównym artykułu jest wskazanie znaczenia zasady istotności z punktu widzenia zintegrowanej sprawozdawczości przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego. W artykule przedstawiono istotę i znaczenie koncepcji zintegrowanej sprawozdawczości przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego, co stanowi punkt wyjścia dalszych dociekań autorki. Następnie badania skoncentrowano na zasadzie istotności, którą zaprezentowano na gruncie teorii i praktyki rachunkowości oraz najnowszych Wytycznych G4 do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju opracowanych przez Global Reporting Initiative
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202015/12_szczepanska.pdf
Languagepl polski
File
12_szczepanska.pdf 1.53 MB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*6 (2020-10-16)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?